Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1753 2013 2323 2670 3033 3469 3874 4238 4825 5268 5451
Mun och svalg C00-14 23 26 33 37 44 53 50 63 70 73 87
  Läpp C00 3 3 6 7 11 10 11 7 7 5 9
  Tunga C02 6 5 6 8 7 12 11 14 19 18 20
  Annan muncancer C03-06 4 5 7 6 10 14 12 19 21 29 15
  Spottkörtel C07-08 4 6 6 6 9 9 6 11 10 8 14
  Svalg C01,C09-14 6 7 7 8 6 8 11 13 14 13 29
Matsmältningsorgan C15-26 533 575 641 697 698 719 737 758 856 824 941
  Matstrupe C15 37 31 33 32 29 21 25 22 25 31 31
  Magsäck C16 186 168 172 161 140 127 101 89 80 72 74
  Tunntarm C17 5 7 7 8 9 9 12 13 17 24 27
  Tjocktarm C18 96 122 152 171 188 207 229 229 290 296 335
  Ändtarm C19-20 76 82 91 101 96 113 122 135 135 132 162
  Anus C21 - 0 3 3 5 6 7 10 9 10 13
  Lever C22 16 24 33 40 42 44 38 45 59 49 50
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 36 42 50 56 53 51 54 40 42 34 44
  Bukspottkörtel C25 64 88 90 114 130 136 141 162 184 156 184
  Andra matsmältningsorgan C26 17 10 12 13 7 5 9 13 14 20 21
Andningsorgan C30-39 76 92 123 151 168 198 226 257 325 367 377
  Näsa, bihåla C30-31 4 3 3 5 5 6 4 4 7 3 5
  Struphuvud C32 5 4 5 3 5 3 6 3 7 7 5
  Lunga, luftstrupe C33-34 65 82 113 141 156 187 213 244 304 348 361
  Mediastinum C38 1 2 1 2 1 1 2 3 4 3 5
Ben C40-41 7 8 6 5 8 5 5 5 5 9 4
Hudmelanom C43 30 46 63 72 79 96 113 143 222 244 296
Hud, ej-melanom C44 29 30 38 55 74 98 130 155 205 266 255
Mesoteliom C45 3 1 3 5 9 5 10 8 6 5 8
Autonoma nervsystemet C47 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2
Bindvävnad C48-49 14 13 17 18 21 22 26 31 34 51 45
Bröst C50 351 451 542 684 855 1036 1232 1404 1589 1738 1732
Kvinnliga könsorgan C51-58 333 342 351 349 393 448 496 506 498 535 559
  Livmoderhals C53 121 89 75 61 50 62 64 55 48 58 51
  Livmoderkropp C54 89 123 136 133 169 202 230 239 236 248 277
  Annan cancer i livmodern C55,C58 10 7 5 4 4 4 7 4 4 3 5
  Äggstock C56 89 101 111 121 141 143 140 152 151 153 134
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 23 23 24 30 30 36 56 56 60 73 92
Urinorgan C64-68 69 102 103 132 155 163 159 174 211 236 209
  Njure C64 41 55 56 75 89 92 89 101 122 141 114
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 28 47 47 57 66 71 70 74 89 95 95
Öga C69 5 8 6 7 11 10 8 7 8 5 6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 58 64 85 106 117 141 183 199 211 214 195
Sköldkörtel C73 27 37 52 54 60 74 71 78 86 106 139
Andra endokrina körtlar C74-75 3 2 3 4 4 5 8 5 5 10 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 50 55 56 57 71 93 97 104 94 103 122
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 142 159 200 235 265 300 320 340 399 480 468
  Hodgkin lymfom C81 16 19 19 14 18 15 22 18 21 19 16
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 36 39 67 86 113 133 145 159 176 230 210
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 0 0 1 1 3 3 3 7 4 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 20 24 29 44 40 46 47 49 55 71 76
  Leukemi C91-95 59 61 71 76 71 78 77 80 87 87 98
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 2 9 10 19 20 21
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 15 14 14 23 22 18 21 34 49 42
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 2 2 4 9 18 38 62 114 141 150 145
  Förstadier till cancer i livmoderhals 110 61 49 48 66 145 313 252 270 318 288
  Borderlinetumör i äggstock D39 8 13 13 15 25 36 32 33 42 37 34
  Basaliom i hud 234 303 411 545 663 831 973 1198 1414 1616 1735
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.