Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1073 1162 1276 1382 1467 1509 1579 1628 1722 1810 1888
Mun och svalg C00-14 12 13 14 16 13 20 19 17 20 18 27
  Läpp C00 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
  Tunga C02 4 3 4 3 2 6 5 3 6 4 3
  Annan muncancer C03-06 2 3 3 4 5 6 6 5 7 6 8
  Spottkörtel C07-08 2 2 3 3 2 4 3 2 2 3 4
  Svalg C01,C09-14 4 5 4 5 3 4 4 6 5 4 11
Matsmältningsorgan C15-26 428 458 480 528 510 479 480 491 531 511 568
  Matstrupe C15 34 29 28 29 23 21 20 19 20 27 28
  Magsäck C16 158 150 143 136 112 91 72 71 62 61 69
  Tunntarm C17 3 3 5 5 5 5 4 5 8 5 12
  Tjocktarm C18 64 68 84 97 102 95 104 96 111 119 127
  Ändtarm C19-20 47 53 50 57 53 54 56 58 55 53 50
  Anus C21 - - 1 2 2 3 3 3 3 5 5
  Lever C22 14 22 30 34 38 37 32 40 51 39 52
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 33 38 45 49 47 44 48 36 36 25 45
  Bukspottkörtel C25 61 85 85 107 121 125 133 151 172 160 157
  Andra matsmältningsorgan C26 15 11 10 12 7 4 8 13 13 17 23
Andningsorgan C30-39 61 73 100 121 141 158 179 215 254 321 284
  Näsa, bihåla C30-31 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2
  Struphuvud C32 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 54 67 95 115 134 153 171 208 243 308 275
  Mediastinum C38 1 1 1 1 2 1 1 2 4 5 4
Ben C40-41 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2
Hudmelanom C43 9 14 15 18 15 17 20 22 26 25 25
Hud, ej-melanom C44 2 3 3 2 4 3 4 4 7 6 2
Mesoteliom C45 2 1 3 4 7 6 9 6 8 5 11
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 -
Bindvävnad C48-49 7 8 9 8 12 9 10 14 16 18 26
Bröst C50 156 172 201 215 237 261 289 284 286 289 293
Kvinnliga könsorgan C51-58 170 160 171 153 178 170 177 191 198 230 219
  Livmoderhals C53 54 41 38 34 27 23 24 18 16 16 20
  Livmoderkropp C54 27 32 33 29 39 42 42 49 54 60 60
  Annan cancer i livmodern C55,C58 6 5 5 2 3 2 2 2 3 2 2
  Äggstock C56 66 67 82 74 93 86 83 90 96 103 81
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 15 13 14 16 17 26 33 30 49 56
Urinorgan C64-68 36 53 52 63 65 68 61 64 73 62 77
  Njure C64 23 32 33 39 40 41 40 41 44 39 50
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 12 21 19 24 25 27 21 23 29 23 27
Öga C69 3 2 2 2 3 2 4 3 4 1 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 30 34 35 40 48 50 51 52 52 58 55
Sköldkörtel C73 11 9 13 10 11 10 7 6 8 7 10
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 43 48 50 52 61 82 86 83 71 67 65
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 98 107 122 145 157 168 178 169 162 187 217
  Hodgkin lymfom C81 8 10 10 6 5 3 5 2 4 2 4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 24 29 36 50 58 68 80 68 67 79 85
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - - 1 1 1 2 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 16 15 21 28 34 33 35 40 33 39 54
  Leukemi C91-95 47 47 48 54 48 49 47 43 39 44 57
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 6 6 10 14 10
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 6 8 6 11 12 4 8 7 8 6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - - - 0 - 1 1 1 1 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 0 - - - - 0 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 1 2 2 1 2 1 2 5 2
  Basaliom i hud 2 1 0 1 1 1 1 0 - - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.