Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 27.8 14.5 16.5 33.4 40.7 58.7 65.3 83.4 122.9 209.0 378.4 752.5 1262 1859 2566 3137 3626 4320 323.7
Mun och svalg C00-14 - - 0.4 0.4 0.7 0.6 1.8 2.5 6.8 13.0 17.7 36.0 45.4 43.2 49.5 54.9 45.2 49.0 9.1
  Läpp C00 - - - 0.4 - - - 0.6 - - 0.6 0.7 1.3 1.8 4.0 15.1 11.7 14.7 0.6
  Tunga C02 - - - - 0.7 0.3 0.3 0.9 1.2 2.7 4.2 5.1 6.1 8.6 9.9 7.6 11.7 4.9 1.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 0.6 0.6 0.9 3.5 4.2 10.9 15.1 12.7 11.9 9.5 7.3 14.7 2.4
  Spottkörtel C07-08 - - 0.4 - - 0.3 0.6 0.3 1.5 0.6 1.0 1.7 1.7 2.3 4.6 1.9 2.9 2.4 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.3 - 3.1 6.2 7.7 17.7 21.2 17.7 19.1 20.8 11.7 12.2 3.8
Matsmältningsorgan C15-26 0.4 0.4 0.4 2.2 4.1 3.1 6.2 13.3 22.5 39.8 73.9 152.8 228.4 385.7 520.8 633.1 758.4 908.1 61.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - 0.6 0.9 2.4 7.4 15.3 23.5 24.5 31.0 35.0 32.1 63.6 4.3
  Magsäck C16 - - - - - - 0.6 1.9 2.5 5.9 7.1 16.6 23.5 35.9 52.8 61.5 80.2 73.4 6.1
  Tunntarm C17 - - - - 0.3 0.3 - 1.6 0.6 1.2 2.6 2.7 7.4 7.3 6.6 13.2 8.8 4.9 1.3
  Tjocktarm C18 - 0.4 0.4 2.2 3.5 1.9 2.9 3.5 8.6 10.6 20.9 36.0 51.8 102.2 142.6 181.7 245.0 306.0 17.3
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.3 0.6 0.9 1.9 4.6 8.0 15.1 27.2 51.8 80.4 104.9 112.6 132.7 112.6 11.8
  Anus C21 - - - - - - - 0.3 0.3 1.2 1.6 2.7 1.3 2.3 2.6 0.9 2.9 - 0.5
  Lever C22 0.4 - - - - 0.3 0.9 1.6 2.5 3.8 5.8 17.3 26.6 41.8 59.4 75.7 78.8 95.5 6.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.3 0.3 0.6 1.3 3.7 2.0 9.1 15.8 16.1 35.0 49.0 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.9 1.6 1.5 5.6 11.2 30.6 37.7 77.7 101.0 127.8 131.3 171.3 11.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.6 0.6 1.0 0.7 2.7 4.5 4.0 8.5 11.7 31.8 0.8
Andningsorgan C30-39 0.4 - 0.8 0.4 0.3 1.2 0.6 1.6 5.9 15.3 32.1 88.0 157.8 248.1 342.6 357.7 444.8 501.8 35.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - 0.8 - - - - 0.3 1.8 0.6 1.0 1.4 1.7 1.8 4.6 0.9 10.2 7.3 0.7
  Struphuvud C32 - - - - - 0.3 0.6 0.3 0.9 2.4 1.3 8.2 12.1 16.4 19.8 19.9 21.9 4.9 2.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.9 - 0.9 2.8 11.8 29.2 77.4 143.0 227.2 315.5 335.0 404.0 484.7 32.2
  Mediastinum C38 0.4 - - 0.4 0.3 - - - - - 0.3 0.7 0.3 1.8 - 0.9 7.3 - 0.3
Ben C40-41 - 0.4 0.8 0.4 0.7 0.9 0.9 0.6 0.6 1.5 0.6 0.7 1.7 2.7 0.7 2.8 2.9 2.4 0.8
Hudmelanom C43 - 0.4 1.2 1.4 3.5 5.9 7.1 13.9 15.1 28.6 30.5 37.7 59.5 77.7 105.6 123.0 128.4 159.1 17.4
Hud, ej-melanom C44 - - 0.8 0.7 0.7 1.2 0.9 1.9 3.7 4.1 10.9 13.9 35.7 62.2 137.9 224.3 380.7 702.5 15.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 1.0 5.8 8.7 13.6 18.5 24.6 19.0 22.0 1.9
Autonoma nervsystemet C47 0.4 0.8 - 0.4 - 0.3 - - - - - - - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 0.4 0.4 1.2 0.4 1.7 1.5 0.9 1.6 1.8 3.0 2.9 3.7 6.4 9.5 13.9 14.2 14.6 14.7 2.3
Bröst C50 - - - - - 0.3 0.3 - 0.3 0.6 0.6 1.0 2.7 3.2 7.3 6.6 2.9 4.9 0.6
Manliga könsorgan C60-63 0.7 - - 4.3 10.7 17.3 16.5 17.4 15.7 28.6 92.5 232.3 451.4 623.8 848.1 1036 1028 1016 95.6
  Prostata C61 - - - - - - - - 4.9 21.5 88.3 226.5 444.7 617.9 845.5 1032 1017 1008 88.7
  Testikel C62 0.7 - - 3.9 10.7 17.3 16.5 16.8 10.2 5.3 2.9 2.4 2.0 1.8 0.7 - 2.9 2.4 6.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 0.4 - - - 0.6 0.6 1.8 1.3 3.4 4.7 4.1 2.0 4.7 8.8 4.9 0.9
Urinorgan C64-68 2.2 0.4 - 2.2 1.0 2.5 2.9 4.4 10.5 19.2 33.1 69.6 102.6 174.5 240.9 289.6 361.7 416.1 28.4
  Njure C64 1.5 0.4 - 1.1 0.3 0.9 1.5 3.2 7.7 11.2 18.3 32.9 47.1 66.8 81.8 97.5 110.8 100.4 11.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.7 - - 1.1 0.7 1.5 1.5 1.3 2.8 8.0 14.8 36.7 55.5 107.7 159.1 192.1 250.9 315.8 16.8
Öga C69 1.1 - - - - - - 0.3 0.9 0.3 1.0 1.7 2.0 3.2 4.0 1.9 1.5 2.4 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8.5 5.5 5.1 7.2 3.1 8.0 10.0 8.5 12.9 15.9 22.5 28.2 27.6 29.5 39.6 47.3 58.3 58.7 12.5
Sköldkörtel C73 - - - 1.4 1.4 1.5 3.2 3.5 4.6 5.0 4.5 7.8 7.7 6.4 8.6 13.2 4.4 14.7 2.8
Andra endokrina körtlar C74-75 1.9 0.4 0.4 1.4 0.3 - 0.9 - - 0.3 0.3 0.3 1.3 1.8 2.6 0.9 4.4 - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.4 - - - - 0.3 0.3 1.3 1.5 2.7 7.1 10.9 12.4 28.6 39.6 37.9 70.0 93.0 4.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.5 5.9 5.5 10.8 12.4 13.9 12.9 12.6 20.0 31.0 47.2 62.1 110.7 144.9 185.5 268.8 300.5 354.9 33.4
  Hodgkin lymfom C81 - - 2.0 5.7 5.5 6.8 4.1 3.8 2.2 3.2 2.2 1.4 4.0 4.1 4.6 1.9 2.9 - 3.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.3 2.3 0.8 2.5 5.2 4.6 6.8 4.4 10.5 14.8 23.1 30.6 51.5 65.9 78.5 110.7 119.6 117.5 14.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 0.3 1.7 3.2 1.3 7.6 5.8 7.3 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.3 4.1 4.8 9.5 15.8 20.4 35.6 51.1 49.6 66.1 3.9
  Leukemi C91-95 8.2 3.5 2.8 2.5 1.7 2.2 1.8 2.8 3.4 5.9 10.9 14.6 26.9 33.2 41.6 52.0 70.0 88.1 8.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 0.3 1.0 0.7 2.0 3.6 5.3 21.8 23.3 44.1 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 0.3 0.3 1.6 3.7 2.7 5.1 5.1 8.7 14.5 18.5 23.7 29.2 31.8 2.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 0.7 1.4 4.3 11.8 21.2 35.7 62.0 107.3 157.6 272.1 494.3 693.7 1047 1308 1625 84.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.