Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 23.2 13.0 11.4 25.5 39.5 65.6 97.5 141.9 242.0 392.3 588.9 759.9 1111 1373 1466 1690 1987 2324 281.5
Mun och svalg C00-14 - - - 1.5 0.3 2.2 1.2 1.0 3.7 3.2 5.9 13.1 22.8 22.7 20.7 20.2 28.6 35.8 4.2
  Läpp C00 - - - - - 0.3 - - - - 0.3 - 0.9 2.0 1.6 1.3 10.3 8.3 0.3
  Tunga C02 - - - - 0.3 0.9 0.9 - 0.6 - 1.9 3.4 6.0 4.7 6.7 7.2 4.8 10.8 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - 0.4 - - - - - 1.5 1.3 3.1 6.0 7.4 6.7 7.8 8.0 11.7 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - - 1.1 - 0.9 0.3 0.7 0.9 0.3 1.3 0.9 1.5 1.6 2.1 2.0 4.0 4.2 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.3 2.2 1.5 1.3 5.6 8.4 7.0 3.6 2.0 1.6 0.8 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 0.4 - 0.8 2.6 2.4 1.9 3.9 8.5 21.8 33.7 60.0 93.4 149.4 218.0 299.7 385.9 504.3 606.9 39.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.6 0.6 0.3 2.5 7.2 8.2 9.9 15.0 20.7 16.7 1.3
  Magsäck C16 - - 0.4 - - - 0.6 0.7 3.7 3.2 4.4 10.0 16.8 19.2 26.4 28.6 37.4 60.9 3.7
  Tunntarm C17 - - - - - 0.3 0.6 0.7 - 0.6 2.5 3.1 3.0 6.3 6.2 7.8 4.8 13.3 1.0
  Tjocktarm C18 - - 0.4 2.6 2.4 1.5 2.1 4.6 8.7 13.9 22.2 30.2 50.5 68.9 108.4 138.6 183.7 203.4 14.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.3 2.0 4.7 8.9 14.4 17.7 25.0 36.0 49.8 54.0 78.7 64.2 6.7
  Anus C21 - - - - - - - - 0.6 0.3 2.5 1.6 3.9 2.7 3.6 1.3 0.8 4.2 0.6
  Lever C22 0.4 - - - - - - - 0.6 1.8 2.5 3.7 6.9 16.4 21.3 29.3 33.4 41.7 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 0.3 0.9 1.6 3.7 4.8 10.2 12.4 21.5 29.4 40.0 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.3 0.7 1.9 3.2 9.1 20.2 29.2 48.5 59.1 87.9 100.2 135.9 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.6 0.3 0.6 0.6 2.1 1.6 2.6 2.0 15.1 26.7 0.5
Andningsorgan C30-39 0.8 0.8 - - 0.3 0.3 1.8 0.7 5.3 8.3 26.6 42.6 86.9 119.0 134.8 139.3 154.3 170.9 17.0
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.4 - - - - 0.3 0.3 - 0.3 1.3 - 1.2 0.8 1.0 3.3 2.4 4.2 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.6 - 0.6 2.5 3.6 - 1.6 0.7 1.6 3.3 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.4 0.4 - - 0.3 - 1.2 0.3 4.4 7.7 24.7 38.9 81.5 117.8 130.7 132.8 145.6 153.4 16.0
  Mediastinum C38 0.4 - - - - 0.3 0.3 - - - - 0.6 - 0.4 1.0 - 3.2 5.8 0.2
Ben C40-41 0.4 - - 0.7 - 0.6 0.9 1.0 0.6 - 1.3 0.9 0.9 1.6 1.0 - 0.8 0.8 0.5
Hudmelanom C43 - 0.4 0.4 3.0 7.6 17.3 18.8 20.3 26.2 31.3 36.9 35.2 41.8 59.9 63.3 51.4 73.2 81.7 17.4
Hud, ej-melanom C44 - - - 0.4 0.7 0.3 0.9 1.6 1.2 3.0 8.1 13.7 21.3 48.5 65.3 95.7 179.0 329.3 8.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 0.3 0.9 0.3 1.2 2.6 6.5 4.8 2.5 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.8 - 0.4 - - - - 0.3 - - - 0.3 - 0.4 - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 1.5 - 0.8 1.5 0.7 0.6 1.5 0.7 1.9 3.2 5.9 6.8 6.0 11.4 15.0 15.0 14.3 14.2 2.7
Bröst C50 - - - - 1.7 7.7 21.9 47.5 104.5 198.4 283.7 335.3 472.9 476.8 394.6 377.5 397.7 380.2 99.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 0.4 2.2 5.2 8.7 11.8 21.3 25.6 31.6 51.3 79.1 113.9 148.4 174.7 193.3 178.2 186.8 28.8
  Livmoderhals C53 - - - - 1.0 5.6 9.4 13.1 9.4 5.0 5.0 6.8 5.1 5.9 5.7 6.5 9.5 9.2 3.9
  Livmoderkropp C54 - - - 0.4 - 0.3 0.6 2.6 7.2 12.1 22.2 39.2 62.8 81.8 90.7 113.9 80.3 72.5 12.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - 0.3 - - - 0.3 - 0.6 - 0.5 0.7 4.8 3.3 0.1
  Äggstock C56 - - 0.4 1.8 3.8 2.5 1.2 4.6 6.9 12.7 17.5 26.8 29.8 41.9 51.3 44.9 45.3 52.5 8.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - 0.3 0.3 0.3 1.0 2.2 1.8 6.3 6.2 15.6 18.8 26.4 27.3 38.2 49.2 3.4
Urinorgan C64-68 3.5 0.4 - 0.4 0.7 0.9 1.5 1.0 5.3 7.7 15.0 20.9 34.9 72.0 65.3 106.7 131.2 130.9 10.4
  Njure C64 3.5 0.4 - 0.4 0.7 0.3 0.9 0.7 3.4 6.8 10.0 15.3 22.8 39.1 38.4 63.1 69.2 63.4 6.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.6 0.6 0.3 1.9 0.9 5.0 5.6 12.0 32.9 27.0 43.6 62.0 67.5 3.8
Öga C69 1.2 0.8 0.4 - - - - - 0.3 - 0.6 0.6 0.9 2.0 0.5 2.0 3.2 2.5 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.3 4.9 3.3 3.7 3.8 7.1 10.3 13.4 15.3 28.0 34.4 33.0 40.9 52.1 43.6 54.7 45.3 46.7 14.4
Sköldkörtel C73 - 0.8 - 3.0 6.2 7.4 11.5 12.8 12.5 16.2 16.6 15.3 18.9 17.2 13.0 18.9 13.5 9.2 7.9
Andra endokrina körtlar C74-75 3.1 0.4 - - 0.7 0.6 - - 0.3 0.3 0.3 1.6 1.2 1.2 - 0.7 0.8 - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.6 1.2 0.3 2.2 3.0 4.7 9.0 15.9 21.5 29.6 50.8 51.7 102.5 4.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.3 4.5 4.9 6.7 9.0 9.3 10.0 11.5 15.3 24.5 37.2 58.2 82.4 99.0 142.1 171.2 206.0 222.6 24.9
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.6 4.8 4.5 4.0 3.6 2.0 0.9 0.9 1.6 2.5 1.5 2.0 1.6 1.3 4.0 0.8 2.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.5 0.4 0.8 0.4 2.8 3.1 2.4 4.3 7.2 10.0 19.4 30.8 40.9 54.8 66.4 72.2 92.3 85.0 10.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.3 - 0.3 - 0.9 0.9 1.2 3.6 2.0 0.8 3.3 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.6 3.0 6.6 9.0 12.0 15.3 26.4 36.4 33.4 34.2 3.1
  Leukemi C91-95 7.4 4.1 2.5 1.5 0.7 0.9 2.1 3.3 4.7 7.1 5.3 9.3 16.2 16.0 25.9 33.8 38.2 51.7 5.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.4 - - - 0.3 - 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 1.5 2.0 5.2 9.1 11.1 26.7 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 0.7 1.2 1.2 1.3 1.2 3.0 3.8 5.3 9.3 7.8 13.0 16.3 26.2 20.8 2.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 2.1 3.6 9.0 21.3 29.7 28.6 41.2 48.9 25.4 25.4 15.9 12.5 8.8
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 3.7 39.9 113.2 103.6 72.8 49.3 25.1 10.3 8.7 4.2 3.9 4.1 2.6 0.8 0.8 28.9
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - 0.4 0.7 2.1 3.4 2.7 4.6 5.3 7.1 5.9 7.5 9.6 7.8 4.7 5.2 2.4 8.3 3.1
  Basaliom i hud - - 0.4 0.7 3.5 5.3 16.1 27.2 55.2 84.1 127.0 178.1 267.0 418.5 531.5 649.5 834.4 899.6 74.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.