Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.7 2.4 2.5 2.6 1.0 3.1 6.7 18.7 37.4 58.7 107.6 167.5 293.4 443.9 604.1 838.9 1045 1517 79.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 0.3 0.3 1.2 0.6 2.5 5.1 5.5 5.7 7.8 6.4 20.0 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 0.7 0.8 0.8 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - 0.3 - 0.6 0.3 - 1.2 1.6 2.1 2.6 1.6 5.8 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 2.0 1.6 2.0 2.4 7.5 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 0.3 0.9 0.6 0.4 0.5 0.7 1.6 3.3 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 0.3 0.6 - 0.9 2.7 1.6 1.6 2.0 - 2.5 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 0.4 - - 0.4 - 0.3 0.9 3.3 9.7 15.3 24.7 45.1 79.7 124.5 178.9 253.8 357.1 536.9 22.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.6 0.3 0.3 1.9 4.5 7.0 7.8 13.0 19.9 18.3 1.0
  Magsäck C16 - - - - - - 0.3 0.7 1.9 2.7 3.8 5.3 11.7 12.9 20.7 28.0 32.6 61.7 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.3 0.3 0.3 - 0.3 1.2 1.2 3.1 2.6 4.8 13.3 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - 0.3 1.6 1.9 5.9 8.1 10.6 15.9 25.1 34.2 56.0 74.8 145.9 5.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 0.3 0.9 2.1 2.8 3.1 7.8 9.0 24.4 19.5 43.7 47.5 2.2
  Anus C21 - - - - - 0.3 - - 0.6 - 0.6 0.6 - 1.2 1.6 0.7 - 4.2 0.2
  Lever C22 0.4 - - 0.4 - - - - 0.9 0.6 0.9 4.4 6.0 14.5 13.5 25.4 35.8 39.2 2.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.3 - - 0.9 3.1 2.7 6.7 14.5 16.3 28.6 44.2 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.3 - 1.9 3.2 6.6 15.3 28.0 45.0 56.5 89.2 101.0 138.4 7.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.6 0.3 0.6 0.6 1.8 2.0 2.6 3.3 15.9 24.2 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 0.3 0.3 1.6 6.8 15.3 27.1 63.4 91.2 116.1 121.7 141.6 170.1 12.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 1.2 1.0 2.0 0.8 2.5 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 1.2 - 0.5 - 1.6 1.7 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.3 - 1.6 6.5 15.3 25.8 61.6 89.3 113.0 117.8 134.4 154.2 12.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.8 1.0 0.7 3.2 6.7 0.1
Ben C40-41 0.4 - - 0.4 - 0.3 - 0.3 - - - 0.6 - 1.2 0.5 - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - 0.3 0.3 0.9 2.1 2.5 1.6 3.6 7.8 8.8 13.0 13.5 20.0 1.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 0.3 - 0.4 - 0.7 4.0 15.0 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 0.9 0.6 1.2 4.1 5.9 4.8 2.5 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - 0.3 - - - - 0.3 - 0.5 - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 0.4 0.4 - 0.4 - - 0.6 - 0.3 - 0.9 4.0 2.4 5.1 5.7 11.7 4.8 10.8 0.9
Bröst C50 - - - - - 0.3 1.2 4.6 14.7 15.1 36.0 41.4 55.0 68.5 83.0 121.7 126.5 194.3 14.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 0.6 1.5 4.3 4.7 7.7 11.6 17.4 34.3 55.2 87.1 107.4 109.8 145.9 9.5
  Livmoderhals C53 - - - - - 0.3 0.9 2.6 1.6 1.5 1.9 2.2 3.0 2.3 4.1 5.9 5.6 8.3 1.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 0.3 0.3 0.6 1.2 1.9 1.9 6.9 13.3 22.3 33.8 40.6 45.0 2.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - 0.3 - - 0.7 3.2 1.7 0.0
  Äggstock C56 - - - - - 0.3 0.3 1.3 1.6 4.4 6.6 10.9 18.6 29.4 45.1 44.9 41.4 54.2 4.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 0.9 0.6 1.3 2.5 5.4 10.2 15.6 22.1 19.1 36.7 1.6
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 0.6 0.6 2.2 3.7 7.2 19.2 16.6 37.1 55.7 89.2 2.6
  Njure C64 - - - - - - - - 0.3 0.6 1.9 3.4 5.1 12.9 9.9 25.4 35.0 47.5 1.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 0.3 - 0.3 0.3 2.1 6.3 6.7 11.7 20.7 41.7 0.9
Öga C69 - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3 - 0.9 - 0.5 2.0 2.4 1.7 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.4 1.2 0.8 0.7 0.7 0.3 0.6 2.0 2.2 4.4 5.9 7.5 9.0 15.7 16.1 20.8 24.7 27.5 3.2
Sköldkörtel C73 - - - - - - 0.3 0.3 0.3 - - 0.3 1.5 1.2 1.6 7.8 6.4 6.7 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0.8 0.8 - - - - - - - 0.3 - 0.6 0.6 0.4 0.5 0.7 - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.3 - - 0.3 1.8 0.9 4.0 11.1 13.3 19.7 35.1 40.6 90.9 2.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 0.4 - 1.6 0.7 0.3 0.9 0.9 2.6 1.6 3.2 6.6 10.3 18.6 33.7 58.6 91.8 147.1 185.1 7.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - 0.4 - - 0.3 0.7 - 0.3 0.3 - - 0.8 1.0 0.7 1.6 3.3 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 0.3 - 0.7 - 0.9 3.8 5.6 7.2 15.7 20.7 37.7 69.2 75.0 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 0.3 - 0.5 1.3 1.6 3.3 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 0.9 0.6 2.5 3.6 8.2 17.1 19.5 31.8 35.8 1.5
  Leukemi C91-95 0.4 - 1.6 0.4 0.3 0.6 0.3 1.3 1.2 0.9 1.6 1.6 6.3 7.8 13.5 22.8 30.2 40.9 2.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.3 - 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 3.6 5.9 7.2 16.7 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 0.3 0.6 0.8 2.1 3.9 5.6 10.0 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - 0.4 0.5 - - 0.8 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - 0.3 - 0.3 0.3 0.6 1.2 0.5 0.7 1.6 1.7 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.