Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5122 90.4 3.4 2.9 1.2 2.1
Mun och svalg C00-14 77 97.2 0.8 0.5 0.8 0.8
  Läpp C00 8 100.0 - - - -
  Tunga C02 20 99.0 - - 1.0 -
  Annan muncancer C03-06 22 97.2 - - 1.9 0.9
  Spottkörtel C07-08 9 93.5 2.2 4.3 - -
  Svalg C01,C09-14 19 95.7 2.1 - - 2.1
Matsmältningsorgan C15-26 865 81.6 4.3 7.5 2.9 3.7
  Matstrupe C15 29 95.9 - 1.4 1.4 1.4
  Magsäck C16 79 92.4 0.8 2.0 1.8 3.0
  Tunntarm C17 19 86.6 1.0 4.1 3.1 5.2
  Tjocktarm C18 305 95.7 0.1 1.8 0.9 1.5
  Ändtarm C19-20 137 96.8 - 1.5 1.0 0.7
  Anus C21 10 96.1 - - 3.9 -
  Lever C22 54 68.0 7.4 15.8 4.0 4.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 41 67.8 7.8 11.7 5.9 6.8
  Bukspottkörtel C25 175 47.1 16.0 22.2 6.9 7.8
  Andra matsmältningsorgan C26 15 42.9 2.6 18.2 10.4 26.0
Andningsorgan C30-39 349 63.1 18.3 10.6 3.4 4.5
  Näsa, bihåla C30-31 6 93.1 - 3.4 3.4 -
  Struphuvud C32 7 97.1 - 2.9 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 329 62.6 19.1 10.7 3.5 4.1
  Mediastinum C38 4 36.8 26.3 21.1 - 15.8
Ben C40-41 6 96.8 3.2 - - -
Hudmelanom C43 263 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 237 99.8 - - 0.2 -
Mesoteliom C45 6 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 43 97.2 0.9 - 0.9 0.9
Bröst C50 1665 99.4 0.3 0.0 0.1 0.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 520 94.7 1.8 1.5 0.7 1.3
  Livmoderhals C53 51 98.4 0.8 0.4 0.4 -
  Livmoderkropp C54 246 99.3 - 0.3 - 0.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 43.8 12.5 12.5 6.3 25.0
  Äggstock C56 149 88.4 4.0 3.4 1.7 2.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 72 91.6 3.9 1.7 1.1 1.7
Urinorgan C64-68 219 89.0 1.2 5.0 1.6 3.2
  Njure C64 129 85.6 1.1 7.3 2.2 3.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 90 94.0 1.3 1.8 0.7 2.2
Öga C69 6 66.7 - 26.7 6.7 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 211 94.2 - 3.7 0.6 1.5
Sköldkörtel C73 103 96.9 2.7 0.2 0.2 -
Andra endokrina körtlar C74-75 6 90.0 - 3.3 - 6.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 100 59.9 14.2 12.8 5.6 7.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 443 82.2 8.5 1.1 1.6 6.6
  Hodgkin lymfom C81 20 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 200 98.1 0.7 - 0.2 1.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 88.5 3.8 3.8 3.8 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 66 73.7 7.9 6.3 4.5 7.6
  Leukemi C91-95 91 64.8 22.7 - 2.2 10.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 18 34.1 17.6 - 3.3 45.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 43 69.4 16.7 1.4 1.9 10.6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 138 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 279 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 42 95.7 - 1.9 0.5 1.9
  Basaliom i hud 1543 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.