Lunga, luftstrupe 456 23.7 26.1
Prostata 240 12.5 12.2
Bukspottkörtel 170 8.8 9.9
Tjocktarm 103 5.4 5.6
Ändtarm 87 4.5 5.0
Non-Hodgkin lymfom 83 4.3 4.9
Lever 74 3.8 4.3
Matstrupe 66 3.4 3.7
Hjärna, centrala nervsystemet 66 3.4 4.9
Njure 65 3.4 3.7
Alla cancerformer2 1923 100.0 109.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.