Bröst 1732 31.8 100.1
Lunga, luftstrupe 361 6.6 16.3
Tjocktarm 335 6.1 15.7
Hudmelanom 296 5.4 19.9
Livmoderkropp 277 5.1 13.7
Hud, ej-melanom2 255 4.7 9.0
Non-Hodgkin lymfom 210 3.9 10.1
Hjärna, centrala nervsystemet 195 3.6 13.0
Bukspottkörtel 184 3.4 8.0
Ändtarm 162 3.0 7.3
Alla cancerformer2 5451 100.0 289.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.