Bröst 293 15.5 13.8
Lunga, luftstrupe 275 14.6 12.1
Bukspottkörtel 157 8.3 6.5
Tjocktarm 127 6.7 4.8
Non-Hodgkin lymfom 85 4.5 2.8
Äggstock 81 4.3 3.5
Magsäck 69 3.7 3.1
Livmoderkropp 60 3.2 2.3
Leukemi 57 3.0 2.2
Hjärna, centrala nervsystemet 55 2.9 3.1
Alla cancerformer2 1888 100.0 78.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.