Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5122 31.7 1.7 14.2 18.4 4.4 5.2 24.3
Mun och svalg C00-14 77 27.4 2.1 16.5 9.0 0.8 4.9 39.3
  Läpp C00 8 39.5 - 2.6 2.6 - - 55.3
  Tunga C02 20 33.7 1.0 14.9 5.0 1.0 4.0 40.6
  Annan muncancer C03-06 22 25.0 3.7 9.3 12.0 - 3.7 46.3
  Spottkörtel C07-08 9 43.5 6.5 - 13.0 2.2 2.2 32.6
  Svalg C01,C09-14 19 10.6 - 40.4 10.6 1.1 10.6 26.6
Matsmältningsorgan C15-26 865 13.2 7.1 10.5 28.7 8.8 6.5 25.2
  Matstrupe C15 29 8.2 2.1 10.3 26.7 2.7 3.4 46.6
  Magsäck C16 79 10.2 2.3 7.9 32.7 9.4 8.4 29.2
  Tunntarm C17 19 8.2 - 6.2 24.7 12.4 12.4 36.1
  Tjocktarm C18 305 17.0 12.7 15.1 25.0 8.6 6.2 15.5
  Ändtarm C19-20 137 19.7 12.6 14.7 22.2 7.3 3.6 19.9
  Anus C21 10 13.7 2.0 15.7 - 2.0 9.8 56.9
  Lever C22 54 13.2 0.7 2.6 23.5 6.6 7.4 46.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 41 8.8 1.0 2.9 33.7 9.3 9.3 35.1
  Bukspottkörtel C25 175 6.6 0.9 5.5 41.4 11.2 6.3 27.9
  Andra matsmältningsorgan C26 15 - - 1.3 31.2 11.7 16.9 39.0
Andningsorgan C30-39 349 11.4 1.3 6.9 35.4 13.0 6.6 25.4
  Näsa, bihåla C30-31 6 27.6 6.9 3.4 27.6 - 6.9 27.6
  Struphuvud C32 7 38.2 - 5.9 11.8 - 2.9 41.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 329 10.6 1.2 7.2 36.6 13.7 6.6 24.2
  Mediastinum C38 4 10.5 - - 21.1 - 10.5 57.9
Ben C40-41 6 38.7 - 3.2 25.8 3.2 3.2 25.8
Hudmelanom C43 263 23.9 0.2 3.2 2.8 0.3 6.6 62.9
Hud, ej-melanom C44 237 26.9 0.1 0.1 0.6 - 0.8 71.5
Mesoteliom C45 6 6.3 - - 37.5 3.1 12.5 40.6
Autonoma nervsystemet C47 1 - 16.7 - 33.3 - - 50.0
Bindvävnad C48-49 43 12.6 0.9 0.5 18.6 5.6 8.4 53.5
Bröst C50 1665 51.2 0.2 34.3 3.8 1.1 3.0 6.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 520 24.0 1.5 1.3 22.5 3.5 11.6 35.5
  Livmoderhals C53 51 29.2 1.6 4.0 17.4 2.8 7.1 37.9
  Livmoderkropp C54 246 33.2 0.5 1.0 10.9 1.5 7.3 45.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 - - - 6.3 18.8 25.0 50.0
  Äggstock C56 149 12.6 3.2 0.4 41.9 6.7 15.5 19.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 72 13.6 1.4 2.2 26.2 3.6 21.2 31.8
Urinorgan C64-68 219 37.2 4.0 1.0 16.5 3.5 4.4 33.4
  Njure C64 129 30.4 6.1 0.9 19.6 4.7 6.1 32.3
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 90 46.9 1.1 1.1 12.2 1.8 2.0 34.9
Öga C69 6 36.7 3.3 - 3.3 3.3 3.3 50.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 211 98.8 - - 0.2 - 0.1 0.9
Sköldkörtel C73 103 24.1 0.6 7.4 4.1 1.6 8.9 53.4
Andra endokrina körtlar C74-75 6 33.3 - - 13.3 13.3 6.7 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 100 0.2 - 0.4 45.9 16.8 22.0 14.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 443 4.2 - 0.4 61.5 8.6 2.2 23.1
  Hodgkin lymfom C81 20 2.0 - 1.0 29.7 5.9 2.0 59.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 200 8.4 - 0.8 38.0 5.0 4.5 43.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 - - - 92.3 3.8 - 3.8
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 66 1.5 - - 82.5 10.9 - 5.1
  Leukemi C91-95 91 0.4 - - 87.7 11.2 0.2 0.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 18 - - - 78.0 22.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 43 - - - 87.5 12.0 - 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 138 98.7 - 0.9 - - - 0.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals 279 99.9 - - - - - 0.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 42 82.3 - 0.5 4.3 - 0.5 12.4
  Basaliom i hud 1543 99.9 - - 0.0 - 0.0 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.