Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 08.10.2015          

Antalet levande cancerpatienter 1.1.2014 enligt primärlokalisation och tid efter diagnosen, MÄN, Helsingfors region

Primärlokalisation ICD-10
kod
< 1 år < 5 år <10 år Alla
Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4280 16260 26076 37406