Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4280 16260 26076 37406
Mun och svalg C00-14 120 447 680 995
  Läpp C00 8 41 75 173
  Tunga C02 25 77 117 167
  Annan muncancer C03-06 32 125 175 225
  Spottkörtel C07-08 6 29 57 113
  Svalg C01,C09-14 49 175 256 317
Matsmältningsorgan C15-26 681 2220 3312 4700
  Matstrupe C15 41 99 127 148
  Magsäck C16 61 173 243 415
  Tunntarm C17 22 66 106 150
  Tjocktarm C18 245 922 1424 2044
  Ändtarm C19-20 168 645 1032 1480
  Anus C21 8 23 34 45
  Lever C22 45 104 127 150
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 16 35 44 61
  Bukspottkörtel C25 69 143 163 195
  Andra matsmältningsorgan C26 6 10 12 12
Andningsorgan C30-39 267 696 923 1222
  Näsa, bihåla C30-31 10 33 45 70
  Struphuvud C32 34 124 206 317
  Lunga, luftstrupe C33-34 222 529 655 806
  Mediastinum C38 - 4 8 13
Ben C40-41 6 26 40 125
Hudmelanom C43 282 1077 1658 2522
Hud, ej-melanom C44 282 1090 1540 1960
Mesoteliom C45 15 33 37 40
Autonoma nervsystemet C47 3 4 7 27
Bindvävnad C48-49 25 108 181 344
Bröst C50 14 38 66 92
Manliga könsorgan C60-63 1581 6639 11576 15494
  Prostata C61 1514 6319 11007 14354
  Testikel C62 59 277 504 1030
  Andra manliga könsorgan C60,C63 8 43 65 110
Urinorgan C64-68 418 1581 2376 3596
  Njure C64 148 568 819 1269
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 270 1013 1557 2327
Öga C69 6 28 44 126
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 122 471 811 1604
Sköldkörtel C73 42 150 251 505
Andra endokrina körtlar C74-75 3 22 26 54
Annan eller ospecifierad C76,C80 42 92 125 198
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 371 1538 2423 3802
  Hodgkin lymfom C81 29 132 235 508
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 174 699 1135 1779
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 6 24 41 47
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 53 183 239 285
  Leukemi C91-95 68 342 552 912
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 11 13 16
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 38 147 208 255
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1477 6244 10110 15242
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.