Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4584 18272 30179 53160
Mun och svalg C00-14 75 298 470 730
  Läpp C00 9 33 47 91
  Tunga C02 18 79 124 174
  Annan muncancer C03-06 13 82 134 185
  Spottkörtel C07-08 12 37 79 144
  Svalg C01,C09-14 23 67 86 136
Matsmältningsorgan C15-26 628 1986 3129 5043
  Matstrupe C15 20 34 42 59
  Magsäck C16 39 121 197 425
  Tunntarm C17 19 64 99 158
  Tjocktarm C18 276 1009 1584 2532
  Ändtarm C19-20 145 504 865 1410
  Anus C21 12 37 67 93
  Lever C22 16 43 54 67
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 17 43 56 92
  Bukspottkörtel C25 83 128 162 204
  Andra matsmältningsorgan C26 1 3 3 3
Andningsorgan C30-39 217 521 672 910
  Näsa, bihåla C30-31 5 20 27 38
  Struphuvud C32 4 25 39 56
  Lunga, luftstrupe C33-34 206 469 596 795
  Mediastinum C38 1 3 3 6
Ben C40-41 3 24 35 116
Hudmelanom C43 292 1198 1788 3008
Hud, ej-melanom C44 247 969 1424 1878
Mesoteliom C45 3 8 8 12
Autonoma nervsystemet C47 2 5 6 32
Bindvävnad C48-49 37 145 206 395
Bröst C50 1685 7584 13275 23303
Kvinnliga könsorgan C51-58 498 1905 3222 6760
  Livmoderhals C53 48 193 338 1033
  Livmoderkropp C54 262 1041 1848 3695
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 5 8 50
  Äggstock C56 111 451 716 1497
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 75 215 312 485
Urinorgan C64-68 162 726 1159 1893
  Njure C64 82 411 643 1054
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 80 315 516 839
Öga C69 6 27 52 153
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 171 786 1422 2916
Sköldkörtel C73 132 465 802 1966
Andra endokrina körtlar C74-75 5 22 32 79
Annan eller ospecifierad C76,C80 67 166 241 336
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 354 1437 2236 3629
  Hodgkin lymfom C81 15 91 171 458
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 175 707 1141 1768
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 21 37 48
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 55 176 223 275
  Leukemi C91-95 63 270 434 796
  Myelodysplastiska syndrom D46 6 15 17 21
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 35 157 213 263
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 145 672 1264 1953
  Förstadier till cancer i livmoderhals 287 1379 2651 6285
  Borderlinetumör i äggstock D39 33 191 352 788
  Basaliom i hud 1721 7245 12255 19859
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.