Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 262 997 1574 2245
Mun och svalg C00-14 8 29 44 62
  Läpp C00 0 2 4 9
  Tunga C02 2 5 8 11
  Annan muncancer C03-06 2 8 11 14
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 7
  Svalg C01,C09-14 3 12 17 20
Matsmältningsorgan C15-26 41 133 195 270
  Matstrupe C15 2 6 7 9
  Magsäck C16 4 10 14 24
  Tunntarm C17 2 4 7 9
  Tjocktarm C18 14 55 84 118
  Ändtarm C19-20 10 38 60 83
  Anus C21 1 2 2 3
  Lever C22 3 6 8 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 4 8 10 11
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 1 1
Andningsorgan C30-39 16 42 55 72
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 3 5
  Struphuvud C32 2 8 12 18
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 31 38 47
  Mediastinum C38 - 1 1 1
Ben C40-41 0 2 3 9
Hudmelanom C43 19 70 107 159
Hud, ej-melanom C44 15 57 81 104
Mesoteliom C45 1 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 3
Bindvävnad C48-49 2 8 13 24
Bröst C50 1 2 4 5
Manliga könsorgan C60-63 93 383 654 860
  Prostata C61 86 353 602 765
  Testikel C62 6 27 48 88
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 4 7
Urinorgan C64-68 25 94 139 206
  Njure C64 9 36 51 77
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 58 88 129
Öga C69 0 2 4 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 41 69 127
Sköldkörtel C73 3 11 19 35
Andra endokrina körtlar C74-75 0 2 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 8 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 111 174 277
  Hodgkin lymfom C81 3 13 22 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 48 77 121
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 11 14 17
  Leukemi C91-95 5 28 45 77
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 9 13 16
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 84 352 564 838
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.