Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 253 1005 1628 2693
Mun och svalg C00-14 4 16 25 37
  Läpp C00 0 1 1 3
  Tunga C02 1 4 6 9
  Annan muncancer C03-06 1 4 7 9
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 8
  Svalg C01,C09-14 1 4 5 8
Matsmältningsorgan C15-26 30 93 145 221
  Matstrupe C15 1 1 2 2
  Magsäck C16 2 6 10 19
  Tunntarm C17 1 3 5 8
  Tjocktarm C18 14 46 72 110
  Ändtarm C19-20 7 24 40 60
  Anus C21 1 2 4 5
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 4
  Bukspottkörtel C25 4 6 8 10
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 0
Andningsorgan C30-39 11 27 34 45
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 2
  Struphuvud C32 0 1 2 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 10 24 30 39
  Mediastinum C38 0 0 0 1
Ben C40-41 0 2 3 8
Hudmelanom C43 19 76 110 171
Hud, ej-melanom C44 9 33 48 64
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 0 1 1 4
Bindvävnad C48-49 2 9 12 24
Bröst C50 97 424 720 1161
Kvinnliga könsorgan C51-58 27 103 169 314
  Livmoderhals C53 4 15 26 63
  Livmoderkropp C54 13 50 85 147
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 1 3
  Äggstock C56 7 27 42 80
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 10 15 22
Urinorgan C64-68 8 34 53 83
  Njure C64 5 21 32 51
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 13 21 33
Öga C69 1 2 4 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 55 96 180
Sköldkörtel C73 10 35 58 124
Andra endokrina körtlar C74-75 1 3 4 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 8 12 16
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 86 134 223
  Hodgkin lymfom C81 2 9 16 38
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 38 61 92
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 9 11 13
  Leukemi C91-95 4 20 33 63
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 8 11 13
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 40 71 103
  Förstadier till cancer i livmoderhals 28 133 247 507
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 14 24 47
  Basaliom i hud 78 321 530 813
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.