Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1125 1243 1386 1522 1621 1849 2083 2545 2697 2956 3074
Mun och svalg C00-14 41 47 49 48 45 45 46 55 54 58 59
  Läpp C00 28 34 28 29 24 18 14 12 13 8 8
  Tunga C02 3 2 5 3 5 5 8 11 9 11 15
  Annan muncancer C03-06 3 2 5 4 6 8 8 13 10 12 13
  Spottkörtel C07-08 2 2 5 3 4 6 5 5 4 9 1
  Svalg C01,C09-14 5 6 6 10 7 8 11 14 18 18 22
Matsmältningsorgan C15-26 327 331 356 382 393 414 434 486 548 572 581
  Matstrupe C15 20 16 15 19 21 25 25 24 32 40 44
  Magsäck C16 176 157 143 126 119 100 89 90 75 64 66
  Tunntarm C17 2 2 3 5 7 5 8 9 11 10 18
  Tjocktarm C18 29 37 50 70 80 96 118 136 164 174 172
  Ändtarm C19-20 33 43 52 62 68 73 82 96 101 110 113
  Anus C21 - - 1 1 1 3 1 2 2 4 6
  Lever C22 9 16 17 22 21 32 27 32 49 46 43
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 9 14 14 14 15 17 13 20 24 18
  Bukspottkörtel C25 41 45 54 57 60 64 62 77 88 88 89
  Andra matsmältningsorgan C26 10 6 5 6 3 1 3 7 7 12 12
Andningsorgan C30-39 364 383 379 371 337 337 311 322 300 346 381
  Näsa, bihåla C30-31 4 3 2 3 4 4 4 5 5 5 3
  Struphuvud C32 25 27 23 18 21 20 20 20 16 16 25
  Lunga, luftstrupe C33-34 333 350 351 346 310 311 285 294 277 319 350
  Mediastinum C38 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 1
Ben C40-41 5 5 6 5 4 4 5 4 4 6 8
Hudmelanom C43 12 20 22 31 45 53 57 73 97 125 108
Hud, ej-melanom C44 22 25 29 40 51 70 74 92 132 163 148
Mesoteliom C45 1 2 3 5 6 10 12 16 21 24 25
Autonoma nervsystemet C47 1 2 1 1 1 1 2 1 1 - 3
Bindvävnad C48-49 8 8 9 12 11 10 12 10 14 15 20
Bröst C50 1 1 1 1 3 3 3 3 4 5 5
Manliga könsorgan C60-63 123 159 223 250 302 417 610 908 902 940 998
  Prostata C61 114 148 213 238 287 400 587 881 870 912 955
  Testikel C62 6 8 7 10 12 12 18 21 26 22 37
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 2 3 3 3 4 5 6 6 6 6
Urinorgan C64-68 72 93 121 144 167 188 193 207 245 299 272
  Njure C64 24 30 38 56 60 66 73 72 82 87 99
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 48 64 83 88 107 123 120 135 163 212 173
Öga C69 3 4 4 3 5 5 7 5 5 3 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 25 28 36 47 50 61 59 75 75 68 79
Sköldkörtel C73 6 6 7 9 7 11 14 11 18 19 18
Andra endokrina körtlar C74-75 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 26 24 23 31 39 51 56 53 45 51 69
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 85 101 116 139 153 166 188 219 230 259 290
  Hodgkin lymfom C81 14 13 18 13 14 13 14 12 11 12 16
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 29 31 48 56 69 79 87 99 111 130
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - 1 1 1 2 4 2 3 4 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 15 19 23 25 24 29 34 30 42 35
  Leukemi C91-95 31 39 41 43 42 42 49 67 63 56 68
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 0 0 2 5 7 12 18 17
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 6 6 11 14 13 8 10 12 16 19
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 85 120 165 211 239 246 310 383 584 654 649
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.