Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 829 864 907 950 971 1056 1039 1079 1132 1189 1194
Mun och svalg C00-14 12 8 11 12 11 15 15 19 17 19 19
  Läpp C00 2 1 1 1 1 2 0 0 1 - 1
  Tunga C02 2 0 3 2 2 3 2 6 4 5 6
  Annan muncancer C03-06 3 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2
  Spottkörtel C07-08 1 0 1 1 1 2 3 2 1 2 3
  Svalg C01,C09-14 5 4 4 6 5 4 5 7 8 10 7
Matsmältningsorgan C15-26 290 271 275 282 284 301 289 303 339 373 380
  Matstrupe C15 18 16 14 14 19 22 22 20 25 34 38
  Magsäck C16 165 135 116 107 90 84 68 64 57 41 66
  Tunntarm C17 1 1 1 3 4 4 3 3 6 7 15
  Tjocktarm C18 22 23 30 36 45 50 56 57 64 74 75
  Ändtarm C19-20 19 28 32 31 35 40 39 46 43 46 38
  Anus C21 - - 1 0 1 1 1 0 1 1 -
  Lever C22 9 13 16 19 17 26 23 24 38 32 39
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 9 10 12 13 14 14 11 17 21 15
  Bukspottkörtel C25 40 40 50 53 58 59 60 71 80 107 78
  Andra matsmältningsorgan C26 9 6 5 6 3 2 3 6 7 10 16
Andningsorgan C30-39 301 319 324 321 292 293 269 262 261 244 316
  Näsa, bihåla C30-31 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3
  Struphuvud C32 10 12 10 9 9 8 6 8 6 6 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 287 302 312 309 278 281 260 249 250 229 307
  Mediastinum C38 2 2 1 1 1 2 1 1 1 6 -
Ben C40-41 4 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2
Hudmelanom C43 6 9 7 9 12 15 17 18 21 20 24
Hud, ej-melanom C44 1 2 3 1 3 2 4 3 6 4 4
Mesoteliom C45 1 1 2 5 5 9 11 13 19 26 20
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 - 1 1 1 1 0 - -
Bindvävnad C48-49 5 4 4 7 6 5 7 6 6 7 7
Bröst C50 1 1 1 0 0 1 0 1 - 1 -
Manliga könsorgan C60-63 64 78 99 115 137 161 169 176 181 191 162
  Prostata C61 60 73 98 113 136 159 167 174 180 187 160
  Testikel C62 3 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1
Urinorgan C64-68 38 46 52 59 55 67 66 74 76 80 83
  Njure C64 15 19 23 31 31 30 35 35 34 30 43
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 23 26 29 29 24 38 31 40 42 50 40
Öga C69 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 20 25 25 28 28 31 38 42 43 35
Sköldkörtel C73 3 2 3 3 3 3 5 2 4 2 1
Andra endokrina körtlar C74-75 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 22 23 21 24 34 48 51 46 39 43 36
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 60 72 74 80 92 100 100 112 116 130 103
  Hodgkin lymfom C81 7 9 11 6 6 3 2 3 2 1 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 16 22 18 27 33 37 42 46 43 53 41
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - 0 1 1 1 2 2 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 9 12 14 20 19 19 19 22 30 23
  Leukemi C91-95 26 30 28 29 28 28 30 33 37 31 28
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 4 6 7 11 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 2 4 4 6 10 3 4 4 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 1 0 0 0 0 - - 0 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.