Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1107 1216 1395 1574 1796 1963 2145 2303 2560 2697 2728
Mun och svalg C00-14 16 19 25 26 25 30 31 36 43 43 45
  Läpp C00 3 4 5 7 6 4 9 6 7 5 10
  Tunga C02 3 3 3 3 5 7 5 10 11 12 9
  Annan muncancer C03-06 1 5 4 5 6 9 7 9 11 17 15
  Spottkörtel C07-08 4 3 6 4 3 5 5 5 6 3 5
  Svalg C01,C09-14 5 4 7 6 5 5 4 6 7 6 6
Matsmältningsorgan C15-26 352 388 426 468 471 454 485 477 503 517 517
  Matstrupe C15 30 28 26 23 20 19 15 18 15 17 15
  Magsäck C16 145 133 125 122 104 85 78 64 58 45 58
  Tunntarm C17 4 3 5 5 8 7 7 4 9 8 5
  Tjocktarm C18 52 73 86 107 120 133 158 160 169 175 195
  Ändtarm C19-20 39 45 54 63 68 71 76 78 75 80 74
  Anus C21 - 0 3 3 2 3 6 4 2 6 8
  Lever C22 7 12 17 18 20 18 20 20 31 25 30
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 21 35 40 45 39 34 37 28 27 31 18
  Bukspottkörtel C25 37 49 63 72 81 79 79 88 104 117 104
  Andra matsmältningsorgan C26 17 10 8 9 8 5 8 12 12 13 10
Andningsorgan C30-39 35 44 60 64 71 86 115 121 147 139 172
  Näsa, bihåla C30-31 3 2 3 4 2 3 2 3 2 1 3
  Struphuvud C32 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 29 39 53 57 65 79 108 113 140 136 160
  Mediastinum C38 1 - 1 2 1 1 1 2 2 - 2
Ben C40-41 4 4 5 3 3 4 4 2 1 3 6
Hudmelanom C43 18 25 25 37 50 51 51 71 93 119 110
Hud, ej-melanom C44 22 22 34 42 60 79 95 90 122 150 140
Mesoteliom C45 0 1 2 3 3 3 4 3 4 6 7
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - -
Bindvävnad C48-49 8 9 7 10 11 16 15 18 16 12 17
Bröst C50 218 272 303 371 466 516 599 682 791 842 813
Kvinnliga könsorgan C51-58 220 188 202 204 226 247 237 283 292 288 318
  Livmoderhals C53 72 47 35 28 23 27 19 28 27 27 32
  Livmoderkropp C54 65 71 83 82 103 113 113 151 143 132 155
  Annan cancer i livmodern C55,C58 8 3 5 2 2 3 3 1 2 4 1
  Äggstock C56 55 54 63 72 82 85 76 81 90 94 81
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 19 14 16 20 15 20 26 22 30 31 49
Urinorgan C64-68 37 45 58 66 87 100 111 100 120 107 113
  Njure C64 21 24 32 39 51 55 62 56 68 65 80
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 16 21 27 27 36 45 50 43 52 42 33
Öga C69 5 4 5 3 5 5 6 6 2 - 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 31 38 50 60 67 82 88 100 110 103 96
Sköldkörtel C73 17 24 33 30 31 34 41 36 42 56 40
Andra endokrina körtlar C74-75 1 0 3 3 3 1 2 3 2 2 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 38 35 33 41 55 74 78 72 59 73 97
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 85 98 122 142 161 179 182 203 212 237 232
  Hodgkin lymfom C81 7 10 11 9 8 11 10 9 12 15 7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 24 25 33 44 63 71 76 90 94 104 96
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 0 1 2 1 1 2 5 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 15 20 27 28 29 33 33 35 28 33 29
  Leukemi C91-95 36 37 41 49 43 42 45 51 50 46 57
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 2 7 8 12 12 14
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 5 10 11 17 17 9 9 14 22 27
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 2 4 2 12 28 35 53 66 75 64
  Förstadier till cancer i livmoderhals 59 43 30 35 63 86 108 125 178 176 163
  Borderlinetumör i äggstock D39 10 12 16 17 17 21 22 23 27 22 29
  Basaliom i hud 111 164 223 304 313 323 353 447 663 757 756
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.