Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 700 728 820 866 941 968 975 970 1030 1089 1028
Mun och svalg C00-14 8 6 13 13 10 12 11 9 14 16 7
  Läpp C00 - 0 0 1 0 0 0 0 0 - -
  Tunga C02 1 1 3 2 3 3 2 3 3 4 3
  Annan muncancer C03-06 1 2 3 3 2 5 3 2 5 6 4
  Spottkörtel C07-08 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 -
  Svalg C01,C09-14 4 3 5 6 4 3 3 2 4 5 -
Matsmältningsorgan C15-26 300 316 340 360 367 324 322 317 338 350 293
  Matstrupe C15 27 26 24 22 20 17 13 15 14 16 9
  Magsäck C16 133 116 106 108 91 63 62 53 47 40 35
  Tunntarm C17 2 2 3 3 5 3 4 2 3 4 3
  Tjocktarm C18 35 48 51 59 66 72 71 72 75 75 71
  Ändtarm C19-20 25 29 32 38 39 40 39 39 33 37 33
  Anus C21 - - 1 1 2 2 3 1 1 2 1
  Lever C22 6 11 16 16 19 16 18 16 27 26 24
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 20 30 38 38 37 32 30 24 26 29 17
  Bukspottkörtel C25 35 46 60 66 79 74 74 83 100 108 91
  Andra matsmältningsorgan C26 16 9 8 8 8 6 8 12 12 13 9
Andningsorgan C30-39 30 33 45 55 57 74 93 98 116 138 139
  Näsa, bihåla C30-31 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2
  Struphuvud C32 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 25 31 41 50 52 71 88 95 111 135 131
  Mediastinum C38 1 - 1 1 2 1 1 1 2 - 2
Ben C40-41 3 2 1 2 1 2 1 1 1 - -
Hudmelanom C43 7 8 7 8 9 11 10 12 14 19 11
Hud, ej-melanom C44 4 1 2 2 2 3 5 5 4 3 3
Mesoteliom C45 0 0 2 3 3 2 4 3 4 2 8
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Bindvävnad C48-49 4 5 5 5 4 8 10 9 7 5 15
Bröst C50 92 101 115 123 148 145 150 144 152 167 166
Kvinnliga könsorgan C51-58 107 99 111 98 109 112 98 106 111 134 129
  Livmoderhals C53 36 21 24 16 15 15 9 8 9 10 7
  Livmoderkropp C54 19 26 26 20 28 26 25 30 30 36 35
  Annan cancer i livmodern C55,C58 5 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1
  Äggstock C56 38 41 47 50 57 59 50 54 58 72 67
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 9 8 10 11 8 10 12 13 13 15 19
Urinorgan C64-68 20 23 33 32 37 48 49 46 53 36 39
  Njure C64 14 15 21 21 25 27 29 30 32 21 24
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 8 12 11 12 21 20 15 21 15 15
Öga C69 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 23 27 28 30 32 33 34 42 44 34
Sköldkörtel C73 8 8 10 9 8 7 6 5 5 11 2
Andra endokrina körtlar C74-75 1 0 2 2 2 1 1 1 1 - 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 34 33 29 38 48 69 69 66 49 58 64
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 64 66 76 86 103 113 111 113 115 103 110
  Hodgkin lymfom C81 6 6 6 3 5 3 3 2 2 2 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 16 22 25 38 41 41 48 49 43 37
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 1 1 1 1 1 2 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 12 13 19 22 23 26 26 25 25 18 19
  Leukemi C91-95 30 28 26 33 27 29 32 30 29 26 35
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 4 5 6 6 9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 3 3 9 12 4 3 3 6 7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0 - 1 1 1 1 2
  Förstadier till cancer i livmoderhals - 0 - 0 - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3
  Basaliom i hud 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.