Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 32.3 17.6 12.0 19.1 33.9 49.4 53.2 87.4 103.1 188.8 342.7 709.1 1170 1854 2513 3065 3609 4003 307.9
Mun och svalg C00-14 - - 0.8 - 0.7 - 1.5 2.3 4.9 5.9 16.2 24.8 33.1 35.6 43.9 41.4 42.8 56.0 7.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 2.5 3.6 4.0 15.0 15.7 20.4 28.0 1.1
  Tunga C02 - - - - - - 1.5 0.8 1.4 1.3 4.0 3.2 6.0 7.1 8.6 7.1 2.0 9.3 1.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - 0.7 - - - - 1.3 4.0 4.5 7.8 10.3 5.3 7.1 12.2 6.2 1.4
  Spottkörtel C07-08 - - 0.8 - - - - - - 0.7 2.0 0.6 2.4 1.6 4.3 1.4 6.1 6.2 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.5 3.5 2.6 6.1 14.0 13.2 12.7 10.7 10.0 2.0 6.2 2.6
Matsmältningsorgan C15-26 0.8 - - 0.7 - 2.9 5.8 12.3 19.6 35.0 67.5 131.8 227.2 357.1 465.3 671.5 761.0 896.4 57.5
  Matstrupe C15 - - - - - 0.7 - 0.8 2.1 2.0 6.1 17.2 13.8 26.9 28.9 31.4 44.9 46.7 4.0
  Magsäck C16 - - - - - - 0.7 0.8 2.1 4.0 11.5 15.9 30.6 40.4 48.1 81.4 116.3 105.8 7.0
  Tunntarm C17 0.8 - - - - - - 0.8 1.4 0.7 1.3 4.5 4.2 8.7 10.7 11.4 14.3 28.0 1.5
  Tjocktarm C18 - - - - - 0.7 3.6 4.6 7.7 8.6 10.1 35.0 58.9 114.0 138.0 220.0 244.8 295.7 16.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - 0.7 1.5 3.8 2.8 7.9 17.5 28.0 47.5 61.8 93.1 118.6 118.3 124.5 11.0
  Anus C21 - - - - - - - 0.8 - 2.6 0.7 1.3 1.2 0.8 2.1 4.3 2.0 - 0.5
  Lever C22 - - - 0.7 - 0.7 - - 1.4 2.0 3.4 6.4 22.8 33.3 36.4 67.1 71.4 74.7 4.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.3 2.7 6.4 6.6 10.3 13.9 18.6 36.7 56.0 2.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 0.8 2.1 5.9 14.2 16.6 39.1 56.2 83.4 105.7 106.1 136.9 9.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 0.6 2.4 4.8 10.7 12.9 6.1 28.0 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - 0.7 - 0.7 2.9 0.8 4.2 17.8 31.0 82.8 149.6 223.3 317.7 350.0 422.3 342.4 32.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - 0.7 - - - - 2.5 4.2 1.6 2.1 5.7 2.0 - 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 3.3 4.0 10.2 12.0 13.5 11.8 8.6 16.3 9.3 2.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.7 2.2 0.8 3.5 14.5 26.3 67.5 132.2 207.5 302.7 332.9 397.8 329.9 29.9
  Mediastinum C38 - - - 0.7 - - - - - - - 2.5 0.6 0.8 - 1.4 2.0 3.1 0.3
Ben C40-41 - 1.7 1.6 - - 1.4 0.7 1.5 1.4 0.7 1.3 2.5 0.6 1.6 1.1 - 10.2 - 1.0
Hudmelanom C43 - 0.8 - - 2.2 0.7 4.4 11.5 16.1 13.9 24.3 31.8 40.3 57.0 101.6 75.7 138.7 149.4 13.1
Hud, ej-melanom C44 - - - - 0.7 0.7 - 3.8 2.1 5.3 3.4 8.3 24.6 43.5 125.2 202.9 297.9 569.6 12.4
Mesoteliom C45 - - - - - 0.7 - - 0.7 1.3 1.3 3.8 12.0 22.2 18.2 17.1 22.4 31.1 2.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - 0.8 - - 0.7 - - 0.8 2.1 - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 0.8 - - 0.7 2.2 1.4 2.9 - 2.1 2.0 2.0 2.5 3.6 8.7 10.7 21.4 20.4 21.8 2.1
Bröst C50 - - - - - - - - - 0.7 1.3 1.9 - 2.4 6.4 7.1 2.0 - 0.5
Manliga könsorgan C60-63 - - - 4.4 10.1 20.0 16.8 16.9 10.5 43.6 103.9 273.7 442.9 722.9 945.6 995.8 1014 899.5 102.1
  Prostata C61 - - - - - - - 0.8 3.5 35.0 99.8 269.3 438.7 715.0 936.0 991.5 1006 893.3 95.2
  Testikel C62 - - - 4.4 10.1 20.0 16.8 16.1 6.3 7.9 2.7 2.5 1.2 0.8 2.1 1.4 4.1 3.1 6.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 0.7 0.7 1.3 1.9 3.0 7.1 7.5 2.9 4.1 3.1 0.8
Urinorgan C64-68 2.5 - - - 0.7 2.1 2.2 3.1 6.3 17.8 29.7 54.1 90.1 152.0 221.4 327.2 403.9 442.0 26.0
  Njure C64 2.5 - - - - 0.7 1.5 1.5 3.5 11.9 14.8 22.9 38.5 57.8 79.2 80.0 95.9 90.3 9.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - 0.7 1.4 0.7 1.5 2.8 5.9 14.8 31.2 51.7 94.2 142.3 247.2 308.1 351.7 16.3
Öga C69 1.7 - - - 1.4 - 0.7 - 0.7 - 1.3 - 3.0 0.8 3.2 5.7 4.1 - 0.8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8.3 7.6 4.0 5.9 5.0 5.7 5.1 10.0 10.5 12.5 12.8 24.8 28.8 45.9 43.9 41.4 51.0 52.9 11.8
Sköldkörtel C73 - - - 0.7 1.4 1.4 2.2 3.8 4.9 4.0 4.0 4.5 13.8 11.1 6.4 8.6 10.2 15.6 2.8
Andra endokrina körtlar C74-75 3.3 0.8 0.8 - - - - - - - 0.7 1.3 1.2 0.8 - 1.4 4.1 - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - 0.8 0.7 - 1.4 1.5 - 2.1 2.6 5.4 14.6 12.0 31.7 30.0 51.4 87.7 124.5 5.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.9 6.7 4.0 5.1 9.4 10.0 6.6 20.7 16.8 25.7 35.8 45.8 87.1 136.2 170.1 245.7 316.2 401.5 29.7
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.6 1.5 4.3 5.0 2.9 4.6 1.4 1.3 2.0 3.2 1.8 3.2 6.4 1.4 2.0 - 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.5 - 0.8 0.7 3.6 4.3 2.2 10.0 7.7 14.5 23.6 29.3 46.3 65.7 94.1 98.6 126.5 108.9 13.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - 0.7 - 0.6 1.2 3.2 - 2.9 8.2 18.7 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - 1.5 2.1 2.0 1.3 4.5 13.8 23.0 24.6 44.3 61.2 49.8 3.3
  Leukemi C91-95 11.6 6.7 1.6 2.9 1.4 0.7 1.5 3.8 5.6 5.3 7.4 6.4 18.0 30.1 27.8 54.3 77.5 115.2 7.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 1.3 1.2 2.4 7.5 22.9 24.5 77.8 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.8 - - - - - - 0.8 - 2.0 1.3 0.6 4.8 8.7 9.6 21.4 16.3 31.1 1.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - 0.8 0.7 0.7 2.1 5.8 13.8 26.6 62.1 87.7 130.5 228.4 358.7 576.6 742.9 930.3 1061 65.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.