Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1.7 1.7 4.8 0.7 1.4 6.4 11.7 13.0 24.5 48.9 93.8 198.6 402.1 629.5 929.6 1419 1950 2751 111.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 0.7 2.3 - 2.0 4.7 7.0 8.4 8.7 15.0 11.4 12.2 34.2 2.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 2.9 2.0 3.1 0.1
  Tunga C02 - - - - - - 0.7 - - - 1.3 1.3 1.2 1.6 5.3 5.7 - 12.4 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.7 0.7 1.3 1.2 2.4 - 1.4 4.1 3.1 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 1.3 0.7 - 0.6 - 2.1 - 4.1 6.2 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 2.3 - - 2.0 4.5 5.4 4.8 7.5 1.4 2.0 9.3 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 0.7 2.9 1.5 7.7 17.2 37.1 66.2 130.4 206.7 307.0 447.2 522.3 747.0 34.7
  Matstrupe C15 - - - - - 0.7 - - 2.1 1.3 4.7 10.2 12.0 22.2 26.7 30.0 36.7 34.2 3.2
  Magsäck C16 - - - - - - 0.7 - 2.1 1.3 7.4 12.1 21.6 32.5 37.4 68.6 100.0 118.3 5.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.8 - - 0.7 3.8 3.6 1.6 8.6 8.6 14.3 18.7 0.8
  Tjocktarm C18 - - - - - - 1.5 - 2.1 2.0 3.4 5.7 16.8 42.8 53.5 97.2 95.9 221.0 6.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 2.6 4.7 12.7 17.4 19.0 37.4 54.3 57.1 87.1 4.2
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - 2.1 - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - 0.7 - - 1.3 2.7 3.2 15.0 23.0 33.2 57.1 61.2 74.7 3.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.0 1.3 4.5 5.4 8.7 16.0 15.7 34.7 37.3 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 0.8 1.4 6.6 12.1 14.0 35.5 52.3 84.5 102.9 112.2 124.5 8.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 3.0 4.8 7.5 12.9 10.2 31.1 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - 0.7 - 0.7 0.7 0.8 2.1 7.9 20.2 56.7 120.2 185.3 245.0 308.6 403.9 342.4 26.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 0.7 0.6 1.8 1.6 1.1 2.9 2.0 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 0.7 1.9 4.2 3.2 2.1 2.9 12.2 6.2 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.7 0.8 2.1 7.9 18.9 52.2 111.8 179.7 240.7 301.5 383.5 333.0 25.0
  Mediastinum C38 - - - 0.7 - 0.7 - - - - - 1.9 1.2 0.8 - - 2.0 3.1 0.3
Ben C40-41 - - - - 0.7 - - 0.8 0.7 0.7 0.7 - 0.6 - 2.1 - 2.0 - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - 0.7 - 0.8 0.7 2.6 2.7 6.4 9.0 11.1 13.9 22.9 34.7 46.7 2.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - 0.7 - 0.7 - - - 0.6 0.8 4.3 11.4 6.1 28.0 0.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 2.7 3.2 12.0 18.2 21.4 14.3 20.4 24.9 2.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 0.6 - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - 0.7 - - 0.7 1.3 0.6 2.4 2.4 7.5 5.7 14.3 9.3 0.7
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 0.7 - 0.7 1.5 1.4 2.6 1.3 6.4 23.4 63.3 125.2 258.6 410.1 778.1 14.6
  Prostata C61 - - - - - - - 0.8 0.7 2.0 1.3 6.4 22.8 61.0 124.1 258.6 408.0 771.9 14.2
  Testikel C62 - - - - 0.7 - 0.7 0.8 0.7 0.7 - - - - - - - 6.2 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - 0.6 2.4 1.1 - 2.0 - 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - 0.8 0.7 1.3 6.1 12.1 25.2 38.0 51.3 91.4 159.1 283.2 7.3
  Njure C64 - - - - - - - 0.8 0.7 1.3 3.4 8.3 16.2 20.6 35.3 31.4 63.2 71.6 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 2.7 3.8 9.0 17.4 16.0 60.0 95.9 211.6 3.6
Öga C69 - - - - - - - - - 0.7 - 0.6 1.2 - - 4.3 6.1 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.8 1.7 3.2 - - 3.6 2.2 3.1 5.6 5.9 6.7 12.7 20.4 21.4 28.9 34.3 40.8 40.5 5.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 0.7 - 1.2 2.4 2.1 2.9 6.1 15.6 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0.8 - - - - - - - - - - 1.9 0.6 - - - 2.0 - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - 0.8 - - - - - 1.4 2.0 4.0 8.9 10.8 21.4 20.3 41.4 79.6 102.7 3.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 0.8 - - 0.7 2.9 1.5 3.5 5.3 5.4 15.3 35.5 49.9 85.6 162.9 230.5 298.8 10.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 1.2 0.8 1.1 4.3 2.0 - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - 0.8 - - 0.7 1.5 - 1.4 2.0 2.0 8.3 13.2 16.6 38.5 58.6 95.9 96.5 4.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 0.6 - - - 2.9 4.1 6.2 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.7 1.3 0.7 3.2 9.0 11.1 18.2 32.9 53.0 59.1 2.2
  Leukemi C91-95 - - - - - - 0.7 1.5 0.7 1.3 2.0 1.9 11.4 19.0 20.3 44.3 61.2 90.3 3.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 1.3 - 1.6 3.2 15.7 10.2 34.2 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 0.7 - - 0.6 0.8 4.3 4.3 4.1 12.4 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - 0.6 - - - 1.4 - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.