Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 25.2 11.6 17.1 23.1 34.9 56.2 82.6 152.4 217.4 372.7 564.8 712.2 968.5 1192 1384 1660 1842 2271 260.7
Mun och svalg C00-14 - - - - 0.8 3.0 3.8 2.4 2.9 6.8 6.7 13.1 10.5 23.9 18.2 31.8 29.9 35.6 4.3
  Läpp C00 - - - - - - - - 0.7 - 0.7 - 1.2 4.5 3.6 7.4 9.6 5.9 0.5
  Tunga C02 - - - - - 1.5 0.8 0.8 0.7 2.0 1.3 3.1 2.3 4.5 2.7 10.6 6.0 15.4 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - 0.8 - 1.5 - 0.7 1.4 1.3 3.7 4.1 7.5 7.3 9.5 8.4 4.7 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - 0.8 0.8 0.8 0.7 1.4 - 1.2 1.8 1.5 0.9 1.1 4.8 4.7 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - 0.8 0.8 0.8 - 2.0 3.4 5.0 1.2 6.0 3.6 3.2 1.2 4.7 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - 2.6 1.5 0.8 2.3 6.9 12.1 16.0 24.3 65.1 92.7 140.0 206.1 288.2 420.6 478.8 661.0 38.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 0.7 1.9 4.1 10.5 6.4 21.2 18.0 15.4 1.1
  Magsäck C16 - - - - - 0.8 1.5 2.4 3.6 6.1 5.4 10.0 12.9 20.9 24.5 30.7 58.7 84.3 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - 0.8 0.8 0.7 - 0.7 5.0 2.3 3.0 3.6 4.2 7.2 7.1 0.7
  Tjocktarm C18 - - 1.7 1.5 0.8 1.5 2.3 4.0 4.4 11.5 24.8 36.1 46.9 65.0 109.1 164.2 160.4 205.3 14.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 2.4 4.4 4.1 11.4 15.6 23.4 36.6 48.2 67.8 46.7 84.3 6.2
  Anus C21 - - - - - - 0.8 - - 0.7 1.3 1.2 1.8 1.5 0.9 2.1 3.6 4.7 0.4
  Lever C22 - - 0.9 - - - - - 0.7 - 6.7 4.4 11.7 8.2 17.3 28.6 29.9 33.2 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 0.7 0.7 0.7 3.7 5.9 7.5 11.8 21.2 31.1 41.5 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 1.5 2.4 1.5 1.4 12.7 14.3 28.7 53.0 61.8 76.3 106.5 155.5 7.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 0.7 0.6 2.3 - 4.5 4.2 16.8 29.7 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 0.8 2.4 1.5 7.4 14.8 34.2 62.7 88.1 124.6 122.9 117.3 115.1 12.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 1.2 1.8 - 1.8 - 3.6 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 0.7 1.9 1.2 0.7 4.5 - 1.2 1.2 0.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.8 2.4 1.5 7.4 14.1 31.1 58.6 87.4 118.2 121.8 107.7 103.2 12.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - - 1.2 4.7 0.1
Ben C40-41 - 0.9 1.7 - - 0.8 - - - 0.7 0.7 0.6 1.8 0.7 - - - 1.2 0.5
Hudmelanom C43 - - 0.9 3.1 3.0 8.4 6.9 18.5 17.5 27.0 32.9 25.5 32.8 47.8 48.2 51.9 64.6 59.3 13.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 1.5 0.8 3.2 3.6 2.7 2.7 11.8 15.2 21.7 54.5 113.4 158.0 321.6 7.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 0.7 0.7 0.7 - 0.6 0.7 4.5 5.3 4.8 1.2 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - 0.9 - - - - - - - - 0.6 1.2 - - - - 1.2 0.2
Bindvävnad C48-49 1.7 0.9 0.9 0.8 0.8 1.5 - 0.8 1.5 - 2.7 2.5 9.4 7.5 6.4 12.7 18.0 8.3 2.0
Bröst C50 - - - - 3.0 6.8 26.0 48.4 98.9 210.0 296.5 321.0 432.4 408.4 370.0 340.1 351.9 329.9 95.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - 0.8 6.1 9.9 10.7 22.6 31.3 37.8 53.0 97.0 107.8 157.5 185.5 176.9 182.0 206.5 30.5
  Livmoderhals C53 - - - - 5.3 6.8 4.6 12.9 14.5 9.5 4.7 7.5 2.9 4.5 7.3 4.2 10.8 10.7 4.5
  Livmoderkropp C54 - - - - - 0.8 1.5 2.4 5.8 10.8 28.2 47.9 65.0 88.9 109.1 82.6 98.2 74.8 13.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - 0.7 - - - - - 4.8 8.3 0.1
  Äggstock C56 - - - 0.8 0.8 2.3 4.6 6.4 9.5 13.5 16.1 35.5 31.1 49.3 46.4 69.9 46.7 60.5 9.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - 0.8 1.5 4.1 3.4 6.2 8.8 14.9 22.7 20.1 21.5 52.2 2.6
Urinorgan C64-68 2.6 - - - 0.8 - 0.8 2.4 2.9 8.8 16.1 26.7 30.5 41.8 67.3 110.2 105.3 136.5 9.3
  Njure C64 2.6 - - - - - 0.8 2.4 2.2 7.4 12.7 19.3 20.5 23.1 40.9 74.2 49.1 64.1 6.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - 0.8 - - - 0.7 1.4 3.4 7.5 10.0 18.7 26.4 36.0 56.3 72.4 3.1
Öga C69 0.9 - - - - - - - - - - 0.6 - 0.7 0.9 1.1 3.6 1.2 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.5 6.2 3.4 2.3 7.6 6.8 7.6 15.3 16.7 18.2 26.8 28.6 42.8 51.5 43.6 48.7 49.1 46.3 13.8
Sköldkörtel C73 - - 0.9 3.1 3.0 6.8 7.6 16.9 9.5 8.8 10.7 14.3 17.0 13.4 13.6 19.1 15.6 14.2 6.5
Andra endokrina körtlar C74-75 0.9 - - - - - - - - 0.7 0.7 - 0.6 - 0.9 - - 1.2 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.8 - 2.4 2.2 3.4 6.7 6.8 15.8 21.7 40.9 47.7 61.0 130.5 4.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15.6 3.6 6.0 11.6 9.1 7.6 10.7 4.8 12.4 15.5 28.2 36.1 47.5 100.8 116.4 157.9 202.3 200.5 21.4
  Hodgkin lymfom C81 - - 2.6 6.9 3.0 4.6 6.1 2.4 0.7 - 1.3 0.6 0.6 1.5 6.4 4.2 6.0 3.6 2.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.7 0.9 0.9 0.8 1.5 1.5 2.3 1.6 6.5 8.1 15.4 21.8 28.7 47.8 57.3 61.5 80.2 84.3 8.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 1.5 0.9 2.1 1.2 2.4 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 2.2 - 2.7 3.7 6.4 19.4 15.5 29.7 27.5 21.4 2.1
  Leukemi C91-95 13.9 1.8 2.6 3.9 4.5 0.8 2.3 0.8 0.7 4.7 8.0 7.5 5.9 17.9 22.7 33.9 47.9 43.9 6.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0.9 - - - - - - - 0.7 - 0.6 0.6 2.2 3.6 8.5 16.8 29.7 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 0.8 - - 2.2 2.0 0.7 1.2 4.7 10.5 10.0 18.0 22.7 15.4 1.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0.8 - 0.8 2.4 6.5 14.9 34.2 31.1 49.8 53.0 19.1 13.8 14.4 20.2 8.8
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 6.2 80.3 163.4 172.1 106.4 61.8 37.1 19.5 10.0 10.5 2.2 5.5 3.2 - - 44.7
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 1.5 3.8 6.8 5.4 7.3 9.5 7.4 6.7 10.6 5.3 9.7 6.4 9.5 8.4 7.1 4.3
  Basaliom i hud - - 0.9 - 1.5 4.6 12.2 28.2 56.7 70.9 104.0 158.6 232.0 332.3 440.9 506.5 673.9 795.1 62.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.