Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 0.9 2.7 1.7 3.1 5.3 6.1 12.2 16.9 49.4 61.4 91.2 171.1 270.1 427.8 576.4 788.3 1046 1483 77.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 0.8 - 2.0 0.7 2.5 3.5 9.0 6.4 10.6 8.4 20.2 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 0.7 - - - 1.2 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 1.2 1.5 1.8 4.2 2.4 9.5 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.7 - 1.2 2.3 1.5 2.7 3.2 3.6 4.7 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 0.7 - - 1.2 2.4 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.8 - 1.4 0.7 1.2 - 4.5 1.8 3.2 1.2 2.4 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 0.8 3.1 5.6 8.0 9.5 20.8 38.6 71.5 116.5 181.8 236.3 340.0 580.3 21.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 0.7 - 0.6 3.5 7.5 4.5 14.8 16.8 21.4 0.9
  Magsäck C16 - - - - - - 1.5 2.4 3.6 2.7 2.7 5.0 6.4 14.9 16.4 28.6 41.9 90.2 2.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.8 - 0.7 - - 1.8 - 1.8 2.1 2.4 4.7 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - 0.8 1.6 1.5 2.7 2.0 8.1 12.9 21.7 49.1 49.8 77.8 137.7 4.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 1.5 - 0.7 4.4 8.2 14.9 10.9 27.5 20.3 70.0 2.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.7 - - - 2.4 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - 1.5 - 4.0 4.4 7.6 7.5 18.2 20.1 26.3 29.7 1.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 0.7 0.7 2.5 5.9 7.5 13.6 17.0 27.5 43.9 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.8 0.8 0.8 - 2.0 9.4 12.4 22.9 41.1 63.6 71.0 108.9 151.9 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.3 0.6 1.8 0.7 3.6 5.3 18.0 28.5 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 4.4 4.7 8.7 22.4 49.2 68.7 99.1 111.3 104.1 109.2 10.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 0.7 - - - 0.6 1.5 1.8 - 3.6 1.2 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.7 - - 1.2 - 0.7 0.9 - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.9 4.7 8.7 21.1 47.5 66.5 96.4 110.2 95.8 99.7 9.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - - 1.2 2.4 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - 0.7 - - 1.2 1.2 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - 0.8 - 1.6 1.5 2.0 2.0 4.4 3.5 5.2 7.3 5.3 6.0 15.4 1.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 0.7 - - - - - - 1.1 6.0 11.9 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 0.7 0.7 0.7 0.6 1.8 - 4.5 2.1 7.2 - 0.4
Autonoma nervsystemet C47 - - 0.9 0.8 - - - - 0.7 - - 1.2 0.6 0.7 - - - - 0.3
Bindvävnad C48-49 - - 0.9 - 1.5 - 0.8 - - 2.0 0.7 2.5 1.8 - 8.2 5.3 9.6 8.3 0.9
Bröst C50 - - - - - 1.5 3.1 3.2 14.5 20.9 28.2 49.8 51.6 80.6 74.5 99.6 134.1 159.0 14.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - 0.8 2.4 5.1 8.8 10.1 23.6 34.6 52.3 74.5 95.4 118.5 157.8 9.2
  Livmoderhals C53 - - - - - - 0.8 1.6 1.5 2.0 1.3 2.5 2.9 3.7 1.8 4.2 6.0 13.1 0.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 0.7 1.4 2.0 5.0 6.4 11.2 23.6 22.3 39.5 43.9 2.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.6 4.7 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - 0.8 2.9 4.7 5.4 16.2 22.9 33.6 39.1 59.3 56.3 64.1 5.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 0.7 1.3 - 2.3 3.7 10.0 9.5 13.2 32.0 0.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 2.0 1.3 2.5 11.1 10.5 13.6 49.8 62.2 98.5 2.6
  Njure C64 - - - - - - - - - 2.0 1.3 2.5 7.0 7.5 7.3 39.2 33.5 43.9 1.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 4.1 3.0 6.4 10.6 28.7 54.6 0.9
Öga C69 - - - - - - 0.8 - - - - - 0.6 1.5 2.7 - 2.4 1.2 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 1.8 - 0.8 2.3 2.3 1.5 1.6 9.5 4.1 8.0 6.2 13.5 25.4 18.2 23.3 31.1 24.9 4.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - 0.8 - 0.7 - - 1.2 0.6 0.7 1.8 8.5 10.8 2.4 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - 0.7 0.7 - 1.2 - - 1.1 - 1.2 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.8 - 0.8 2.2 0.7 3.4 5.0 9.4 13.4 23.6 43.4 55.1 112.7 3.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 0.9 0.9 - 1.5 1.5 - 1.5 0.8 1.5 3.4 6.0 10.6 15.8 42.6 60.0 95.4 149.6 179.2 7.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 0.8 - - - - - - - 3.6 1.1 3.6 2.4 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - 1.5 1.4 3.4 2.5 7.6 20.2 23.6 36.0 62.2 75.9 2.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 0.9 1.1 - 3.6 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 2.0 1.2 2.9 11.9 10.9 25.4 29.9 30.9 1.4
  Leukemi C91-95 0.9 - - 1.5 1.5 - 0.8 0.8 - 1.4 0.7 3.7 4.7 7.5 16.4 25.4 40.7 45.1 2.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0.9 - - - - - - - 0.7 - 0.6 - - 1.8 5.3 7.2 15.4 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 2.5 0.6 3.0 2.7 1.1 6.0 5.9 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 0.6 1.8 0.7 - 1.1 - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - 1.1 1.2 3.6 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 - 1.2 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.