Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2859 90.8 1.7 3.3 1.0 3.2
Mun och svalg C00-14 59 98.6 - 1.0 0.3 -
  Läpp C00 12 96.6 - 3.4 - -
  Tunga C02 11 98.1 - - 1.9 -
  Annan muncancer C03-06 12 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 4 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 20 99.0 - 1.0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 563 85.5 1.0 7.5 1.6 4.3
  Matstrupe C15 37 94.7 - 2.1 1.6 1.6
  Magsäck C16 70 95.1 0.3 2.6 0.3 1.7
  Tunntarm C17 13 95.5 - 1.5 - 3.0
  Tjocktarm C18 169 95.9 - 1.2 0.8 2.1
  Ändtarm C19-20 104 97.5 - 1.0 0.4 1.2
  Anus C21 3 100.0 - - - -
  Lever C22 48 76.0 2.1 13.6 4.1 4.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 20 58.8 2.0 21.6 5.9 11.8
  Bukspottkörtel C25 89 52.5 3.8 27.9 3.4 12.4
  Andra matsmältningsorgan C26 8 57.1 7.1 7.1 4.8 23.8
Andningsorgan C30-39 321 76.5 7.7 8.3 1.7 5.7
  Näsa, bihåla C30-31 4 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 18 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 295 75.0 8.3 9.1 1.8 5.8
  Mediastinum C38 2 60.0 20.0 - - 20.0
Ben C40-41 5 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 112 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 144 99.4 0.1 0.3 - 0.1
Mesoteliom C45 22 99.1 0.9 - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 17 98.8 - - - 1.2
Bröst C50 4 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 955 98.6 0.0 0.2 0.4 0.7
  Prostata C61 922 98.6 0.0 0.2 0.4 0.7
  Testikel C62 26 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 259 94.4 0.2 2.8 0.6 2.0
  Njure C64 86 87.7 - 6.0 1.4 4.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 173 97.8 0.2 1.2 0.2 0.6
Öga C69 5 65.2 4.3 26.1 - 4.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 75 85.4 - 6.6 2.1 5.8
Sköldkörtel C73 20 96.9 3.1 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 3 86.7 - - - 13.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 50 61.8 4.4 14.7 5.2 13.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 244 81.8 5.6 1.2 1.7 9.7
  Hodgkin lymfom C81 11 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 112 99.3 0.2 - - 0.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 70.0 5.0 - - 25.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 34 69.2 5.3 7.7 4.7 13.0
  Leukemi C91-95 56 69.9 15.6 0.4 1.4 12.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 13 23.9 11.9 1.5 7.5 55.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 14 65.2 7.2 - 5.8 21.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 638 100.0 - - 0.0 -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.