Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2628 89.9 1.6 3.6 1.2 3.6
Mun och svalg C00-14 43 98.1 0.9 0.9 - -
  Läpp C00 7 97.1 - 2.9 - -
  Tunga C02 11 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 12 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 5 91.3 8.7 - - -
  Svalg C01,C09-14 8 97.6 - 2.4 - -
Matsmältningsorgan C15-26 505 80.3 0.8 10.2 2.6 6.2
  Matstrupe C15 16 95.0 - 2.5 1.3 1.3
  Magsäck C16 54 95.2 - 1.5 0.4 3.0
  Tunntarm C17 8 95.0 - 5.0 - -
  Tjocktarm C18 176 93.4 0.1 2.5 1.0 2.9
  Ändtarm C19-20 75 98.1 - 0.8 0.5 0.5
  Anus C21 4 100.0 - - - -
  Lever C22 30 69.8 4.0 15.4 6.0 4.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 25 52.0 4.1 24.4 4.9 14.6
  Bukspottkörtel C25 106 48.4 1.3 30.3 5.5 14.5
  Andra matsmältningsorgan C26 11 33.3 - 18.5 16.7 31.5
Andningsorgan C30-39 153 73.9 9.0 8.5 2.5 6.1
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 145 74.1 9.4 8.5 2.3 5.6
  Mediastinum C38 1 33.3 - 50.0 - 16.7
Ben C40-41 2 91.7 - - - 8.3
Hudmelanom C43 106 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 133 99.7 - - 0.2 0.2
Mesoteliom C45 4 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 17 97.7 - 1.2 - 1.2
Bröst C50 819 99.4 0.2 0.0 0.1 0.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 298 93.4 0.9 2.3 1.5 1.8
  Livmoderhals C53 26 99.2 0.8 - - -
  Livmoderkropp C54 144 98.3 0.1 0.4 0.4 0.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 41.7 - 25.0 25.0 8.3
  Äggstock C56 92 87.6 1.7 5.9 1.7 3.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 33 87.3 2.4 1.2 4.8 4.2
Urinorgan C64-68 116 88.0 1.0 5.7 1.5 3.8
  Njure C64 69 85.3 - 8.4 1.7 4.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 47 91.9 2.6 1.7 1.3 2.6
Öga C69 2 77.8 - 11.1 - 11.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 104 88.8 - 4.2 1.0 6.0
Sköldkörtel C73 44 96.8 2.7 0.5 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 83.3 - - 16.7 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 68 55.3 7.6 15.0 4.4 17.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 211 80.9 6.2 0.9 1.1 10.9
  Hodgkin lymfom C81 12 98.3 - - - 1.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 93 97.8 0.6 - 0.2 1.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 80.0 - - - 20.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 27 66.2 9.6 6.6 2.9 14.7
  Leukemi C91-95 47 68.4 14.8 - 2.1 14.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 12 29.3 22.4 - - 48.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 18 70.7 2.2 - 2.2 25.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 71 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 180 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 27 98.5 - - - 1.5
  Basaliom i hud 738 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.