Lunga, luftstrupe 307 25.7 29.0
Prostata 160 13.4 12.4
Bukspottkörtel 78 6.5 7.2
Tjocktarm 75 6.3 6.4
Magsäck 66 5.5 5.9
Njure 43 3.6 3.8
Non-Hodgkin lymfom 41 3.4 4.0
Urinblåsa och urinvägar3 40 3.4 3.2
Lever 39 3.3 3.5
Ändtarm 38 3.2 3.6
Alla cancerformer2 1194 100.0 109.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.