Bröst 813 29.8 90.6
Tjocktarm 195 7.1 15.6
Lunga, luftstrupe 160 5.9 12.8
Livmoderkropp 155 5.7 14.7
Hud, ej-melanom2 140 5.1 6.5
Hudmelanom 110 4.0 13.7
Bukspottkörtel 104 3.8 7.4
Non-Hodgkin lymfom 96 3.5 9.0
Hjärna, centrala nervsystemet 96 3.5 11.8
Äggstock 81 3.0 7.4
Alla cancerformer2 2728 100.0 260.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.