Bröst 166 16.1 14.3
Lunga, luftstrupe 131 12.7 10.6
Bukspottkörtel 91 8.9 6.1
Tjocktarm 71 6.9 4.4
Äggstock 67 6.5 4.9
Non-Hodgkin lymfom 37 3.6 2.4
Magsäck 35 3.4 2.2
Livmoderkropp 35 3.4 2.2
Leukemi 35 3.4 2.0
Hjärna, centrala nervsystemet 34 3.3 3.7
Alla cancerformer2 1028 100.0 72.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.