Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2859 31.6 3.4 4.6 21.2 5.4 4.3 29.5
Mun och svalg C00-14 59 35.3 4.1 24.4 13.6 2.7 3.7 16.3
  Läpp C00 12 59.3 - 5.1 1.7 - - 33.9
  Tunga C02 11 42.6 5.6 20.4 11.1 1.9 3.7 14.8
  Annan muncancer C03-06 12 45.0 3.3 23.3 10.0 3.3 5.0 10.0
  Spottkörtel C07-08 4 36.4 4.5 18.2 13.6 4.5 4.5 18.2
  Svalg C01,C09-14 20 11.0 6.0 40.0 24.0 4.0 5.0 10.0
Matsmältningsorgan C15-26 563 13.5 7.1 10.0 26.2 8.4 8.7 26.1
  Matstrupe C15 37 11.8 1.6 12.8 34.2 8.0 5.3 26.2
  Magsäck C16 70 12.6 3.2 10.9 33.0 6.6 9.5 24.1
  Tunntarm C17 13 12.1 3.0 13.6 24.2 12.1 9.1 25.8
  Tjocktarm C18 169 15.6 12.9 11.5 21.0 8.9 8.7 21.4
  Ändtarm C19-20 104 19.7 12.5 16.8 18.9 6.9 4.6 20.6
  Anus C21 3 29.4 5.9 11.8 11.8 5.9 5.9 29.4
  Lever C22 48 16.1 0.8 1.7 16.9 4.1 10.7 49.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 20 5.9 1.0 5.9 25.5 4.9 18.6 38.2
  Bukspottkörtel C25 89 4.7 1.1 3.2 41.0 11.9 10.8 27.3
  Andra matsmältningsorgan C26 8 - - - 35.7 26.2 11.9 26.2
Andningsorgan C30-39 321 11.3 1.6 8.2 35.5 12.4 7.7 23.3
  Näsa, bihåla C30-31 4 19.0 38.1 4.8 33.3 - 4.8 -
  Struphuvud C32 18 40.2 9.8 5.4 22.8 - 6.5 15.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 295 9.5 0.5 8.5 36.5 13.3 7.9 23.7
  Mediastinum C38 2 10.0 - - 20.0 10.0 - 60.0
Ben C40-41 5 25.9 - - 25.9 3.7 3.7 40.7
Hudmelanom C43 112 29.7 1.8 7.9 7.5 1.3 7.0 44.9
Hud, ej-melanom C44 144 37.4 0.4 0.6 1.1 0.1 1.5 58.9
Mesoteliom C45 22 23.6 2.7 5.5 24.5 9.1 5.5 29.1
Autonoma nervsystemet C47 1 40.0 - - 20.0 - - 40.0
Bindvävnad C48-49 17 41.0 - 1.2 4.8 7.2 4.8 41.0
Bröst C50 4 23.8 - 57.1 4.8 - 9.5 4.8
Manliga könsorgan C60-63 955 46.2 4.3 1.2 13.0 1.8 1.1 32.4
  Prostata C61 922 46.1 4.4 0.9 13.3 1.8 1.1 32.4
  Testikel C62 26 50.0 - 9.2 5.4 3.8 1.5 30.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 48.5 - 12.1 6.1 - - 33.3
Urinorgan C64-68 259 48.4 1.3 1.3 10.2 3.1 2.1 33.6
  Njure C64 86 38.7 1.9 0.5 17.4 8.1 2.5 31.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 173 53.3 1.0 1.7 6.6 0.6 1.8 34.9
Öga C69 5 52.2 4.3 - 21.7 8.7 - 13.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 75 99.2 - - - - - 0.8
Sköldkörtel C73 20 40.8 3.1 23.5 11.2 2.0 2.0 17.3
Andra endokrina körtlar C74-75 3 20.0 - 6.7 6.7 13.3 13.3 40.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 50 - - 1.2 40.2 21.9 18.3 18.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 244 7.2 0.1 0.7 58.7 9.9 3.1 20.3
  Hodgkin lymfom C81 11 11.1 - 1.9 31.5 5.6 5.6 44.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 112 13.9 0.2 1.1 36.3 5.7 5.5 37.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 - - - 60.0 25.0 5.0 10.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 34 1.8 - 0.6 78.7 11.8 0.6 6.5
  Leukemi C91-95 56 0.4 - - 88.3 11.0 - 0.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 13 - - - 79.1 20.9 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 14 - - - 72.5 23.2 2.9 1.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 638 99.8 - - 0.0 - 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.