Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2628 34.2 1.7 13.3 17.3 5.1 5.3 23.1
Mun och svalg C00-14 43 32.4 3.8 14.6 16.4 0.9 2.8 29.1
  Läpp C00 7 32.4 - 2.9 - - 2.9 61.8
  Tunga C02 11 44.6 1.8 8.9 17.9 - 3.6 23.2
  Annan muncancer C03-06 12 27.1 8.5 10.2 20.3 3.4 3.4 27.1
  Spottkörtel C07-08 5 39.1 - 13.0 17.4 - - 30.4
  Svalg C01,C09-14 8 19.5 4.9 39.0 22.0 - 2.4 12.2
Matsmältningsorgan C15-26 505 13.2 6.2 9.3 24.9 9.4 7.8 29.1
  Matstrupe C15 16 22.5 2.5 10.0 18.8 8.8 6.3 31.3
  Magsäck C16 54 11.5 0.7 9.3 32.2 6.3 8.5 31.5
  Tunntarm C17 8 5.0 - 7.5 47.5 15.0 10.0 15.0
  Tjocktarm C18 176 14.7 11.7 12.6 21.7 9.1 5.8 24.5
  Ändtarm C19-20 75 20.1 11.8 18.0 16.1 7.8 7.2 19.0
  Anus C21 4 38.1 14.3 9.5 4.8 4.8 - 28.6
  Lever C22 30 12.1 - 1.3 18.8 4.7 7.4 55.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 25 17.9 - 1.6 20.3 11.4 10.6 38.2
  Bukspottkörtel C25 106 5.3 0.6 2.8 35.2 13.2 10.5 32.4
  Andra matsmältningsorgan C26 11 - - - 29.6 13.0 14.8 42.6
Andningsorgan C30-39 153 13.3 1.0 7.6 34.3 11.9 6.9 25.0
  Näsa, bihåla C30-31 2 10.0 - 20.0 30.0 - 20.0 20.0
  Struphuvud C32 3 42.9 7.1 7.1 14.3 7.1 7.1 14.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 145 12.8 1.0 7.6 35.4 12.4 6.7 24.2
  Mediastinum C38 1 - - - 16.7 - - 83.3
Ben C40-41 2 33.3 - - - - - 66.7
Hudmelanom C43 106 31.8 0.8 4.5 5.1 - 6.4 51.5
Hud, ej-melanom C44 133 34.0 - 0.5 0.6 0.3 0.9 63.7
Mesoteliom C45 4 20.0 5.0 10.0 25.0 5.0 10.0 25.0
Autonoma nervsystemet C47 1 20.0 - - 20.0 - - 60.0
Bindvävnad C48-49 17 31.4 - 2.3 22.1 4.7 5.8 33.7
Bröst C50 819 52.8 0.1 32.2 3.8 1.3 3.0 6.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 298 31.4 1.1 1.9 20.9 3.9 10.1 30.7
  Livmoderhals C53 26 34.1 1.5 6.1 15.2 0.8 12.9 29.5
  Livmoderkropp C54 144 43.8 0.4 1.7 10.1 1.7 5.8 36.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 8.3 - - 16.7 8.3 - 66.7
  Äggstock C56 92 12.9 2.2 0.9 40.1 8.7 15.7 19.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 33 28.5 1.2 3.0 19.4 2.4 11.5 33.9
Urinorgan C64-68 116 43.0 2.1 1.5 12.6 4.6 2.1 34.1
  Njure C64 69 40.6 1.7 1.4 14.1 6.6 2.3 33.1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 47 46.6 2.6 1.7 10.3 1.7 1.7 35.5
Öga C69 2 22.2 - - - 33.3 - 44.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 104 98.3 - - 0.2 - - 1.5
Sköldkörtel C73 44 45.2 3.2 14.2 4.1 3.7 3.7 26.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1 50.0 - - - - 33.3 16.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 68 0.6 0.3 0.3 35.0 21.2 19.4 23.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 211 5.9 - 0.6 59.0 10.7 2.6 21.3
  Hodgkin lymfom C81 12 5.1 - 5.1 44.1 3.4 1.7 40.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 93 12.3 - 0.6 35.5 4.3 5.6 41.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 - - - 80.0 10.0 - 10.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 27 1.5 - - 80.9 13.2 - 4.4
  Leukemi C91-95 47 - - - 83.1 16.9 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 12 - - - 72.4 27.6 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 18 - - - 82.6 17.4 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 71 99.2 0.3 0.3 - - - 0.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals 180 99.7 - - - - - 0.3
  Borderlinetumör i äggstock D39 27 85.8 - - 0.7 - - 13.4
  Basaliom i hud 738 99.9 0.0 - - 0.0 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.