Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2393 8982 14552 20285
Mun och svalg C00-14 53 210 321 532
  Läpp C00 6 45 77 176
  Tunga C02 13 36 53 79
  Annan muncancer C03-06 12 49 73 97
  Spottkörtel C07-08 1 17 31 60
  Svalg C01,C09-14 21 63 87 120
Matsmältningsorgan C15-26 361 1178 1806 2521
  Matstrupe C15 24 38 46 50
  Magsäck C16 31 101 165 280
  Tunntarm C17 10 31 43 58
  Tjocktarm C18 139 529 842 1164
  Ändtarm C19-20 100 356 564 793
  Anus C21 6 15 22 28
  Lever C22 16 42 45 53
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 21 23 30
  Bukspottkörtel C25 26 45 55 63
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 2
Andningsorgan C30-39 196 390 509 679
  Näsa, bihåla C30-31 3 12 21 36
  Struphuvud C32 24 64 96 152
  Lunga, luftstrupe C33-34 168 310 386 478
  Mediastinum C38 1 2 3 7
Ben C40-41 8 21 34 86
Hudmelanom C43 103 451 713 1137
Hud, ej-melanom C44 138 564 851 1107
Mesoteliom C45 12 26 28 28
Autonoma nervsystemet C47 3 3 3 18
Bindvävnad C48-49 18 55 78 151
Bröst C50 5 17 32 44
Manliga könsorgan C60-63 961 4158 7099 8934
  Prostata C61 918 4009 6814 8358
  Testikel C62 37 124 242 509
  Andra manliga könsorgan C60,C63 6 25 43 67
Urinorgan C64-68 223 885 1395 2092
  Njure C64 68 257 410 636
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 155 628 985 1456
Öga C69 4 18 32 82
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 51 192 349 743
Sköldkörtel C73 16 73 121 238
Andra endokrina körtlar C74-75 4 8 13 33
Annan eller ospecifierad C76,C80 29 59 74 113
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 208 674 1094 1747
  Hodgkin lymfom C81 16 48 94 274
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 104 352 555 849
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 3 10 15 18
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 21 69 98 125
  Leukemi C91-95 46 149 272 407
  Myelodysplastiska syndrom D46 5 9 9 10
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 13 37 51 64
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 641 2890 4456 6446
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.