Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 254 932 1480 2075
Mun och svalg C00-14 7 24 35 55
  Läpp C00 0 4 6 13
  Tunga C02 2 5 7 9
  Annan muncancer C03-06 1 6 8 10
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 7
  Svalg C01,C09-14 3 8 11 15
Matsmältningsorgan C15-26 36 117 176 239
  Matstrupe C15 2 4 5 5
  Magsäck C16 3 10 16 26
  Tunntarm C17 1 4 5 7
  Tjocktarm C18 13 50 79 109
  Ändtarm C19-20 11 36 55 74
  Anus C21 1 2 3 3
  Lever C22 1 4 5 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 2 5 6 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0 0
Andningsorgan C30-39 20 40 52 68
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 2 4
  Struphuvud C32 3 7 10 15
  Lunga, luftstrupe C33-34 17 32 39 47
  Mediastinum C38 0 0 0 1
Ben C40-41 1 4 7 15
Hudmelanom C43 11 50 80 125
Hud, ej-melanom C44 11 45 68 89
Mesoteliom C45 1 3 3 3
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 4
Bindvävnad C48-49 2 7 10 20
Bröst C50 1 2 3 4
Manliga könsorgan C60-63 98 408 669 831
  Prostata C61 89 378 614 728
  Testikel C62 9 27 51 95
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 5 7
Urinorgan C64-68 21 85 133 199
  Njure C64 7 29 45 70
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 14 56 88 129
Öga C69 1 3 5 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 34 59 116
Sköldkörtel C73 2 11 17 31
Andra endokrina körtlar C74-75 1 3 4 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 7 9 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 90 148 243
  Hodgkin lymfom C81 3 10 19 48
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 42 67 102
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 7 10 13
  Leukemi C91-95 8 26 45 70
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 4 6 7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 62 271 411 577
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.