Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 225 916 1508 2453
Mun och svalg C00-14 4 16 25 37
  Läpp C00 1 2 3 5
  Tunga C02 0 4 6 10
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 8
  Spottkörtel C07-08 1 2 5 9
  Svalg C01,C09-14 1 3 4 6
Matsmältningsorgan C15-26 30 91 137 210
  Matstrupe C15 1 1 2 3
  Magsäck C16 3 8 11 19
  Tunntarm C17 0 3 4 6
  Tjocktarm C18 14 46 71 111
  Ändtarm C19-20 6 21 35 52
  Anus C21 1 2 3 5
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 4 6 7 8
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 0
Andningsorgan C30-39 8 17 24 33
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 2
  Struphuvud C32 0 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 7 16 22 28
  Mediastinum C38 0 0 0 0
Ben C40-41 1 2 4 12
Hudmelanom C43 13 55 86 142
Hud, ej-melanom C44 6 27 41 62
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - 0 0 2
Bindvävnad C48-49 1 6 11 21
Bröst C50 87 404 675 1048
Kvinnliga könsorgan C51-58 28 108 186 308
  Livmoderhals C53 5 19 36 60
  Livmoderkropp C54 13 53 93 153
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 1
  Äggstock C56 6 27 43 74
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 9 13 19
Urinorgan C64-68 9 32 48 79
  Njure C64 7 22 32 52
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2 10 16 27
Öga C69 1 1 2 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 48 84 156
Sköldkörtel C73 5 29 49 112
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 2 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 7 8 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18 71 125 206
  Hodgkin lymfom C81 1 11 21 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 29 50 77
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 6 9 11
  Leukemi C91-95 5 20 38 66
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 0 0 0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 4 6 7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 7 39 62 95
  Förstadier till cancer i livmoderhals 39 212 370 649
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 20 33 68
  Basaliom i hud 61 267 405 581
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.