Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1246 1374 1580 1726 1786 2123 2518 3146 3292 3470 3575
Mun och svalg C00-14 40 44 46 41 46 46 60 58 70 71 74
  Läpp C00 24 26 25 23 21 19 22 15 10 16 6
  Tunga C02 3 2 3 3 5 6 8 9 13 15 10
  Annan muncancer C03-06 2 3 2 4 9 7 12 10 18 12 16
  Spottkörtel C07-08 3 3 5 3 3 4 4 8 7 7 15
  Svalg C01,C09-14 8 10 11 8 8 10 13 16 22 21 27
Matsmältningsorgan C15-26 345 371 397 418 432 443 462 576 659 693 683
  Matstrupe C15 24 20 22 23 25 22 26 37 42 35 46
  Magsäck C16 171 164 153 133 127 107 91 89 82 80 74
  Tunntarm C17 2 4 5 3 5 5 12 8 15 16 11
  Tjocktarm C18 36 45 58 79 93 112 118 153 183 208 193
  Ändtarm C19-20 41 52 66 70 75 84 90 123 139 144 144
  Anus C21 - - 1 1 2 1 2 1 4 7 7
  Lever C22 7 12 17 18 19 24 26 45 61 62 73
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 12 14 15 17 16 21 21 22 25 28
  Bukspottkörtel C25 41 54 52 67 64 65 73 91 101 101 97
  Andra matsmältningsorgan C26 16 9 9 9 5 6 4 6 10 15 10
Andningsorgan C30-39 403 407 458 470 379 368 353 379 366 318 372
  Näsa, bihåla C30-31 5 3 2 3 2 4 5 4 4 8 3
  Struphuvud C32 31 23 24 25 19 19 22 20 27 22 18
  Lunga, luftstrupe C33-34 366 380 430 439 354 342 324 352 332 285 348
  Mediastinum C38 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 1
Ben C40-41 6 7 5 8 5 4 5 3 3 9 4
Hudmelanom C43 18 22 25 44 49 59 68 85 126 156 165
Hud, ej-melanom C44 19 28 34 38 56 75 107 110 170 189 191
Mesoteliom C45 1 1 2 4 4 5 8 8 10 14 12
Autonoma nervsystemet C47 1 1 2 0 1 3 1 2 1 1 1
Bindvävnad C48-49 9 10 11 13 15 14 17 14 24 23 20
Bröst C50 2 1 1 3 1 4 3 4 4 10 9
Manliga könsorgan C60-63 140 187 243 272 314 532 835 1248 1147 1201 1217
  Prostata C61 130 178 230 261 298 516 812 1224 1114 1168 1180
  Testikel C62 5 7 10 9 13 13 18 18 27 25 32
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 2 3 3 3 3 5 7 6 8 5
Urinorgan C64-68 80 100 127 151 180 218 218 245 274 283 313
  Njure C64 28 34 43 58 70 84 95 96 98 92 118
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 52 67 84 93 110 134 122 149 176 191 195
Öga C69 4 3 5 5 5 8 9 6 5 3 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 30 34 43 49 56 61 82 89 81 83 95
Sköldkörtel C73 5 8 9 9 13 13 17 21 19 29 28
Andra endokrina körtlar C74-75 2 1 2 4 4 3 4 2 4 - 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 40 39 32 38 52 65 62 59 54 86 80
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 102 109 139 158 175 202 208 239 275 301 302
  Hodgkin lymfom C81 14 14 16 19 17 16 15 19 21 16 23
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 28 28 40 45 64 74 89 101 122 125 129
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 1 1 2 3 3 5 6 4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 13 14 20 28 28 32 32 32 37 33 34
  Leukemi C91-95 41 44 53 55 51 61 59 66 69 77 67
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 2 4 6 9 21 19
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 9 9 10 13 15 5 12 12 23 26
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 93 130 187 257 316 410 461 543 709 838 870
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.