Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 911 991 1065 1097 1104 1122 1141 1205 1289 1295 1333
Mun och svalg C00-14 12 15 15 13 16 19 15 18 25 24 34
  Läpp C00 1 3 2 1 2 1 2 0 1 1 -
  Tunga C02 2 1 1 1 3 2 3 3 4 3 6
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 3 4 4 4 5 6 7 5
  Spottkörtel C07-08 2 3 2 2 1 2 2 2 4 1 5
  Svalg C01,C09-14 6 7 9 6 5 8 5 7 10 12 18
Matsmältningsorgan C15-26 299 313 312 313 314 304 312 350 409 451 406
  Matstrupe C15 22 18 22 20 22 18 25 25 37 47 28
  Magsäck C16 156 148 129 109 101 86 72 66 62 59 64
  Tunntarm C17 1 3 2 1 4 3 5 3 8 11 5
  Tjocktarm C18 25 27 36 41 47 52 55 63 74 87 74
  Ändtarm C19-20 28 35 40 40 43 46 46 47 60 61 57
  Anus C21 - - 0 1 1 1 1 1 2 3 4
  Lever C22 6 12 12 16 16 19 21 34 49 54 50
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 10 12 15 15 14 18 17 18 24 18
  Bukspottkörtel C25 40 50 49 62 61 60 66 87 89 92 100
  Andra matsmältningsorgan C26 15 9 9 8 5 5 4 6 10 13 6
Andningsorgan C30-39 338 357 401 404 337 315 301 311 311 261 311
  Näsa, bihåla C30-31 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2
  Struphuvud C32 14 13 11 11 9 6 10 6 9 7 9
  Lunga, luftstrupe C33-34 319 340 387 389 325 305 287 300 295 249 298
  Mediastinum C38 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1
Ben C40-41 4 5 4 3 3 2 2 2 1 3 3
Hudmelanom C43 10 11 10 13 15 16 13 22 25 26 33
Hud, ej-melanom C44 3 3 2 4 3 3 4 4 5 2 10
Mesoteliom C45 1 1 2 4 3 4 7 7 8 10 12
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 -
Bindvävnad C48-49 4 8 7 7 8 7 8 7 8 11 14
Bröst C50 1 0 - 1 0 1 1 1 1 2 2
Manliga könsorgan C60-63 66 82 106 113 132 170 177 179 190 190 177
  Prostata C61 61 79 102 111 129 168 174 175 188 189 175
  Testikel C62 3 2 2 1 2 1 2 2 1 - 2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 -
Urinorgan C64-68 42 53 59 64 76 74 80 81 81 92 104
  Njure C64 18 22 27 31 40 39 42 40 39 42 48
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 24 31 32 33 36 35 37 40 42 50 56
Öga C69 2 1 1 1 2 2 3 4 4 2 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 21 22 30 25 29 32 37 39 40 44 45
Sköldkörtel C73 2 2 3 3 5 2 3 5 4 7 6
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 37 36 27 32 48 60 55 52 44 51 46
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 70 81 84 95 109 106 119 122 134 117 123
  Hodgkin lymfom C81 11 7 8 9 6 4 2 2 3 3 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 20 21 23 29 39 38 49 49 52 46 45
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - 0 0 1 0 2 2 3 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 11 12 16 24 19 26 26 28 22 27
  Leukemi C91-95 27 39 35 38 33 34 35 34 39 32 31
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 3 4 4 9 11
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 2 5 2 7 9 3 5 5 2 6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 1 2 1 1 1 0 0 0 - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.