Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1181 1365 1582 1827 2061 2308 2525 2765 3059 3234 3365
Mun och svalg C00-14 14 21 19 24 31 37 34 41 41 53 44
  Läpp C00 2 4 4 6 7 10 8 7 7 2 5
  Tunga C02 2 5 3 2 6 8 9 11 11 10 6
  Annan muncancer C03-06 3 2 4 6 6 10 7 11 10 16 13
  Spottkörtel C07-08 4 4 2 4 7 5 6 6 5 11 9
  Svalg C01,C09-14 3 6 6 6 5 4 5 6 8 14 11
Matsmältningsorgan C15-26 359 409 464 505 525 509 512 541 579 598 580
  Matstrupe C15 26 25 29 29 22 21 20 20 20 15 18
  Magsäck C16 134 126 130 132 116 96 79 67 62 58 55
  Tunntarm C17 3 6 5 4 5 6 6 9 9 13 12
  Tjocktarm C18 59 80 95 117 137 147 155 173 180 225 183
  Ändtarm C19-20 48 60 65 66 80 80 85 88 106 85 96
  Anus C21 - - 1 2 3 3 6 5 5 1 3
  Lever C22 8 11 15 18 25 20 21 30 35 33 41
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 19 32 46 50 48 48 46 39 40 47 42
  Bukspottkörtel C25 39 57 57 69 79 80 86 101 109 108 118
  Andra matsmältningsorgan C26 23 12 20 18 10 8 10 10 13 13 12
Andningsorgan C30-39 35 50 58 69 84 88 104 122 144 171 158
  Näsa, bihåla C30-31 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1
  Struphuvud C32 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 29 46 51 62 78 81 97 113 134 161 151
  Mediastinum C38 0 0 1 1 2 1 1 2 3 - -
Ben C40-41 5 5 5 4 4 4 4 5 2 7 7
Hudmelanom C43 17 24 34 44 57 55 74 86 116 124 154
Hud, ej-melanom C44 19 26 37 59 71 89 113 114 169 197 231
Mesoteliom C45 1 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3
Autonoma nervsystemet C47 2 1 2 1 1 2 2 1 1 - -
Bindvävnad C48-49 10 10 12 12 14 13 16 18 19 26 23
Bröst C50 225 282 347 434 541 642 732 855 974 963 1042
Kvinnliga könsorgan C51-58 247 243 253 252 266 297 326 345 364 365 370
  Livmoderhals C53 79 57 46 36 31 29 35 30 34 32 28
  Livmoderkropp C54 81 93 103 119 118 140 166 175 197 183 194
  Annan cancer i livmodern C55,C58 6 7 5 3 4 4 2 2 2 2 1
  Äggstock C56 65 68 80 72 88 100 94 111 94 106 86
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 18 20 23 24 24 28 27 38 42 61
Urinorgan C64-68 40 52 62 83 84 116 110 123 128 151 160
  Njure C64 24 27 32 55 43 73 69 74 81 75 98
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 16 24 30 29 41 43 41 49 46 76 62
Öga C69 5 6 6 6 6 7 4 7 5 2 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 31 40 53 66 79 89 103 132 123 105 109
Sköldkörtel C73 22 31 35 46 39 59 64 60 61 61 77
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 2 2 2 3 4 2 3 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 51 47 43 57 81 91 96 78 79 97 111
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 97 113 147 162 173 205 225 232 248 309 289
  Hodgkin lymfom C81 10 14 11 12 13 13 12 12 13 15 14
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 25 41 55 68 81 96 109 115 136 117
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 1 0 2 2 2 4 4 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 18 22 29 30 33 40 36 36 31 42 43
  Leukemi C91-95 39 41 48 49 44 48 54 53 56 61 78
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 0 0 2 8 9 14 19 10
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 10 17 15 15 19 18 11 16 32 26
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 0 2 6 13 13 30 50 75 74 95
  Förstadier till cancer i livmoderhals 46 44 35 34 62 95 167 179 227 218 300
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 8 11 13 14 14 23 26 35 38 33
  Basaliom i hud 128 181 289 370 465 551 573 676 830 917 1007
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.