Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 766 823 889 996 1071 1087 1090 1107 1170 1220 1233
Mun och svalg C00-14 7 9 10 10 11 12 15 14 15 18 17
  Läpp C00 - - 1 0 1 0 1 1 1 1 1
  Tunga C02 2 2 2 2 2 3 4 4 5 3 6
  Annan muncancer C03-06 2 2 2 2 3 4 4 5 5 7 8
  Spottkörtel C07-08 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 -
  Svalg C01,C09-14 2 3 5 5 3 3 2 3 2 6 2
Matsmältningsorgan C15-26 307 335 364 398 388 362 347 354 375 392 391
  Matstrupe C15 24 23 26 27 21 18 19 16 17 19 18
  Magsäck C16 128 111 114 107 89 79 61 51 48 47 53
  Tunntarm C17 2 3 2 4 4 4 4 5 5 10 6
  Tjocktarm C18 39 54 54 68 74 75 71 74 78 94 83
  Ändtarm C19-20 34 38 39 43 47 43 44 40 41 43 46
  Anus C21 - - - 2 2 1 3 3 3 2 2
  Lever C22 7 11 14 16 23 18 19 25 31 26 34
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 16 29 43 47 43 40 40 37 36 31 33
  Bukspottkörtel C25 36 54 54 66 76 76 77 95 103 106 108
  Andra matsmältningsorgan C26 22 12 17 19 9 8 9 9 12 14 8
Andningsorgan C30-39 30 38 46 58 72 73 82 95 118 122 140
  Näsa, bihåla C30-31 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2
  Struphuvud C32 1 0 - 0 1 1 1 1 1 2 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 26 36 43 52 67 69 78 90 112 115 135
  Mediastinum C38 0 0 1 1 2 0 1 2 3 - -
Ben C40-41 4 3 3 3 2 1 2 3 1 - 2
Hudmelanom C43 11 8 7 10 13 11 15 14 15 13 20
Hud, ej-melanom C44 3 4 3 4 4 4 3 4 7 3 7
Mesoteliom C45 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 0 0 1 1 1 0 - -
Bindvävnad C48-49 6 5 7 7 8 7 7 8 11 12 12
Bröst C50 104 118 128 166 175 177 175 182 184 192 188
Kvinnliga könsorgan C51-58 128 118 123 107 124 131 125 128 145 145 139
  Livmoderhals C53 40 28 25 20 21 13 14 11 14 11 7
  Livmoderkropp C54 26 28 28 26 33 28 39 31 44 44 44
  Annan cancer i livmodern C55,C58 5 3 4 2 2 4 1 1 1 2 -
  Äggstock C56 46 48 55 47 53 72 55 71 68 76 56
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 11 11 11 12 14 14 16 13 17 12 32
Urinorgan C64-68 23 27 30 41 42 49 39 53 54 59 68
  Njure C64 15 16 17 27 26 32 28 33 36 38 42
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 9 11 13 14 16 17 11 19 18 21 26
Öga C69 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 19 26 29 38 34 40 41 42 47 44
Sköldkörtel C73 7 12 8 11 9 10 9 7 9 2 6
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 2 1 1 2 2 1 1 4 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 46 43 40 48 75 84 88 70 68 78 57
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 67 80 87 97 101 124 136 127 121 128 134
  Hodgkin lymfom C81 7 10 5 5 5 5 3 2 1 4 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 17 18 22 28 41 45 51 50 45 47 56
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - 2 1 1 1 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 12 15 19 24 25 30 32 29 28 28 31
  Leukemi C91-95 30 31 34 35 25 31 35 32 35 34 32
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 5 6 6 7 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 5 6 4 5 10 8 7 6 5 8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 0 1 1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - 0 - - 0 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 0 0 0 2 0 1 2 - 2
  Basaliom i hud 1 1 1 1 0 1 0 - 1 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.