Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 21.4 17.2 7.2 21.9 41.7 42.6 63.7 91.0 98.7 193.2 363.9 772.0 1183 1857 2441 3103 3527 4031 310.2
Mun och svalg C00-14 - - - - 0.6 1.2 1.2 3.1 3.4 13.7 15.8 19.4 32.3 34.7 35.7 52.9 61.5 48.7 7.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 0.5 2.0 1.0 4.0 4.5 18.0 24.6 14.3 0.7
  Tunga C02 - - - - 0.6 0.6 - 1.8 0.6 3.7 4.7 1.5 5.9 6.7 5.3 12.0 8.8 - 1.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - 0.6 - 0.6 - 3.2 2.6 4.1 7.8 7.3 7.1 13.2 15.8 11.5 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 1.2 - - 1.6 0.5 2.6 2.4 1.3 5.3 7.2 3.5 14.3 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.6 2.9 5.3 7.4 9.2 15.2 15.3 13.4 2.4 8.8 8.6 2.7
Matsmältningsorgan C15-26 0.6 1.3 - - 4.2 3.5 9.9 9.8 18.8 35.3 77.0 156.8 224.5 358.9 492.1 657.4 741.3 857.2 59.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.7 3.2 6.3 12.8 24.5 25.3 25.0 21.6 31.6 40.1 3.9
  Magsäck C16 - - - - 1.2 - 1.2 1.2 3.4 1.6 10.5 16.9 22.5 37.4 58.0 68.5 93.1 111.8 6.6
  Tunntarm C17 - - - - - 1.2 0.6 - 1.7 2.1 4.2 2.6 4.4 6.0 6.2 12.0 15.8 8.6 1.4
  Tjocktarm C18 - 0.7 - - 1.8 1.7 4.7 4.3 3.4 10.0 20.6 42.4 58.2 88.7 139.1 198.3 237.2 283.8 16.8
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.6 0.6 2.3 0.6 2.3 6.3 14.8 35.8 54.3 79.4 110.6 144.2 163.4 143.3 12.7
  Anus C21 - - - - - - - 0.6 0.6 1.1 0.5 2.6 1.5 2.7 2.7 4.8 - 5.7 0.5
  Lever C22 0.6 0.7 - - 0.6 - 0.6 1.2 0.6 2.1 5.8 12.3 17.6 38.7 49.9 72.1 73.8 68.8 5.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.1 1.6 2.1 8.2 7.8 13.3 15.2 22.8 17.6 37.3 2.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 1.8 3.4 6.3 11.1 21.5 31.3 60.7 78.5 105.8 93.1 134.7 8.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - 0.6 - 0.6 1.1 1.1 2.0 2.4 6.7 7.1 7.2 15.8 22.9 1.0
Andningsorgan C30-39 1.3 - - - 0.6 0.6 0.6 1.2 5.1 15.8 29.5 74.1 126.7 213.5 268.4 347.4 386.5 430.0 30.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 1.1 0.5 1.1 2.6 0.5 2.7 0.9 1.2 - 5.7 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 2.1 5.8 4.1 11.7 19.3 14.3 18.0 8.8 11.5 2.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.6 - - - - 0.6 - 1.2 4.0 13.2 22.7 66.9 113.5 190.8 251.4 323.3 370.7 412.8 27.5
  Mediastinum C38 0.6 - - - 0.6 - 0.6 - - - - 0.5 0.5 - 0.9 3.6 1.8 - 0.3
Ben C40-41 - - 0.7 1.2 1.8 - 0.6 - 1.7 1.1 0.5 1.0 1.0 2.0 2.7 1.2 1.8 - 0.7
Hudmelanom C43 - 0.7 - 1.2 1.8 4.6 6.4 6.1 10.8 17.9 23.2 37.3 46.0 70.7 105.2 109.4 115.9 137.6 14.2
Hud, ej-melanom C44 - - - 0.6 0.6 - - 1.8 1.1 2.1 6.9 18.9 25.4 66.0 136.4 191.1 312.7 619.3 13.8
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - 1.1 1.1 2.0 3.9 7.3 8.0 9.6 14.1 22.9 1.0
Autonoma nervsystemet C47 1.3 - - - - - - - - - - - 0.5 - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - 0.7 - 0.6 1.8 0.6 2.3 3.1 1.1 1.6 3.2 3.6 7.8 6.7 9.8 15.6 15.8 22.9 2.2
Bröst C50 - - - - - 0.6 - - - 1.1 0.5 3.1 2.0 2.7 4.5 2.4 8.8 8.6 0.6
Manliga könsorgan C60-63 - 0.7 - 4.1 13.7 12.1 16.4 19.6 10.8 39.5 103.4 275.9 467.2 751.8 906.7 1095 1119 943.2 104.5
  Prostata C61 - - - 0.6 - - - 0.6 5.7 34.2 101.3 272.8 465.2 747.1 900.5 1094 1108 934.6 98.6
  Testikel C62 - 0.7 - 3.0 13.7 11.5 16.4 18.3 5.1 2.1 0.5 1.0 0.5 2.0 1.8 - 1.8 - 5.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 3.2 1.6 2.0 1.5 2.7 4.5 1.2 8.8 8.6 0.8
Urinorgan C64-68 2.6 1.3 0.7 - - 1.2 2.9 7.3 8.6 22.6 33.8 67.4 99.8 135.4 213.1 274.0 339.0 404.2 26.2
  Njure C64 1.9 1.3 - - - 0.6 - 3.1 5.1 11.6 16.9 34.7 43.0 52.7 67.8 79.3 82.6 88.9 10.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.6 - 0.7 - - 0.6 2.9 4.3 3.4 11.1 16.9 32.7 56.7 82.7 145.3 194.7 256.5 315.4 16.1
Öga C69 1.9 - - - - - - - - 0.5 1.6 1.0 1.0 0.7 0.9 - - 8.6 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.2 7.3 2.6 2.4 5.4 5.8 8.2 11.0 12.5 9.5 15.3 25.5 25.4 35.4 38.3 38.5 33.4 43.0 10.3
Sköldkörtel C73 - - - 0.6 1.8 2.3 1.2 4.9 3.4 5.8 4.7 11.8 8.3 12.7 3.6 13.2 7.0 5.7 3.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1.9 0.7 - 0.6 - - - - - - 0.5 2.0 1.5 0.7 1.8 2.4 - 2.9 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 0.6 1.7 0.6 1.2 2.3 3.2 4.7 10.7 21.5 28.7 48.1 62.5 65.0 120.4 5.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 8.4 4.6 3.3 10.7 8.9 8.6 13.4 22.0 18.8 22.6 42.2 61.3 88.1 129.4 165.8 230.8 305.7 355.5 29.6
  Hodgkin lymfom C81 - 0.7 0.7 5.9 4.2 4.0 5.3 7.3 1.7 5.3 3.7 4.1 6.4 5.3 2.7 2.4 10.5 8.6 3.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.6 1.3 1.3 1.2 1.8 2.9 7.0 9.2 10.8 10.0 20.6 31.2 41.1 64.0 77.6 115.4 101.9 83.1 12.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.6 - - 1.1 0.5 1.5 1.3 6.2 3.6 3.5 5.7 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.6 0.6 - - 2.3 1.6 2.1 5.6 14.7 18.0 15.2 30.0 58.0 80.3 3.1
  Leukemi C91-95 5.8 2.6 1.3 3.6 2.4 1.2 0.6 3.1 2.3 3.7 12.1 13.8 18.1 28.7 44.6 44.5 98.4 108.9 7.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 0.5 1.5 1.0 3.3 9.8 13.2 19.3 48.7 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - 0.6 1.8 1.7 2.1 2.1 4.6 5.4 8.7 9.8 21.6 14.1 20.1 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 0.6 1.2 4.0 9.4 16.5 26.2 45.3 74.9 110.4 228.9 368.9 574.2 829.3 1052 1259 66.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.