Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 0.6 2.0 2.0 1.2 6.0 5.8 11.7 12.8 27.4 45.3 94.9 210.0 368.4 633.7 904.9 1333 1809 2618 107.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - 0.6 0.6 0.6 2.3 2.1 3.2 10.2 13.2 15.3 17.8 19.2 24.6 31.5 2.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 0.7 - - - 5.7 0.0
  Tunga C02 - - - - - 0.6 - - 1.7 0.5 1.1 1.5 2.0 3.3 0.9 4.8 5.3 - 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 0.6 0.5 0.5 1.0 3.9 3.3 0.9 8.4 8.8 8.6 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 0.6 - - - - 0.5 1.5 0.7 0.9 1.2 3.5 14.3 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.6 - 1.1 1.6 7.2 5.9 7.3 15.2 4.8 7.0 2.9 1.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 1.2 - 4.1 3.7 9.7 17.9 41.1 75.1 124.7 218.1 292.4 420.7 500.7 725.3 35.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.1 3.7 3.2 12.3 18.6 20.7 25.9 22.8 28.1 43.0 3.4
  Magsäck C16 - - - - 1.2 - 1.8 1.2 2.3 1.6 7.9 10.2 18.1 28.0 43.7 57.7 61.5 117.5 5.2
  Tunntarm C17 - - - - - - 0.6 - - 0.5 2.1 0.5 2.0 2.7 4.5 9.6 14.1 2.9 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - 1.8 0.6 1.1 1.1 5.3 10.2 19.1 29.4 45.5 86.5 107.2 183.5 5.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 1.1 3.2 5.8 7.2 17.6 28.7 45.5 57.7 91.3 129.0 5.0
  Anus C21 - - - - - - - - 1.1 0.5 - 1.0 1.5 1.3 0.9 1.2 - 2.9 0.3
  Lever C22 - - - - - - - 1.2 0.6 0.5 4.7 8.2 13.2 29.4 38.3 51.7 70.3 57.3 4.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.1 1.1 1.1 4.1 8.3 11.3 9.8 16.8 24.6 31.5 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 0.6 1.1 4.7 10.0 19.9 24.5 59.4 73.1 109.4 87.8 137.6 8.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.1 1.1 1.5 2.0 7.3 5.3 7.2 15.8 20.1 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - 0.6 - 1.2 - 4.0 11.6 14.2 56.2 104.2 170.1 236.3 330.5 393.5 407.1 25.3
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 0.5 0.5 1.5 0.7 2.7 1.2 - 5.7 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 1.1 1.1 0.5 2.9 5.3 7.1 6.0 8.8 22.9 0.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.6 - 4.0 10.5 12.7 54.7 99.3 163.4 224.7 319.7 375.9 375.6 24.0
  Mediastinum C38 - - - - - - 0.6 - - - - 0.5 0.5 - 0.9 2.4 3.5 2.9 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - 0.5 0.5 1.5 1.5 1.3 0.9 - - 2.9 0.3
Hudmelanom C43 - - - 0.6 - - - 0.6 1.1 2.6 3.2 5.1 7.8 19.3 23.2 18.0 26.4 48.7 2.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.7 3.6 6.0 7.0 37.3 0.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 0.5 1.0 2.0 6.7 6.2 6.0 10.5 20.1 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.6 - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 1.8 1.2 - - 0.6 - 1.6 3.6 3.4 3.3 4.5 6.0 8.8 11.5 1.0
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 0.5 0.7 0.9 2.4 1.8 2.9 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 1.2 0.6 - - 0.6 0.5 1.6 7.2 23.5 53.4 122.1 217.5 391.7 676.6 13.1
  Prostata C61 - - - - - - - - - 0.5 1.6 6.6 23.5 53.4 119.5 216.3 390.0 673.7 12.8
  Testikel C62 - - - - 1.2 0.6 - - 0.6 - - 0.5 - - 0.9 - 1.8 - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - 1.8 1.2 - 2.9 0.1
Urinorgan C64-68 - - 0.7 - - - - - 0.6 2.1 9.0 11.2 15.7 42.0 62.4 91.3 151.1 263.8 7.2
  Njure C64 - - 0.7 - - - - - - 1.6 5.3 9.2 9.3 22.0 32.1 40.9 63.2 71.7 3.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 0.6 0.5 3.7 2.0 6.4 20.0 30.3 50.5 87.8 192.1 3.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - 1.0 1.5 0.7 0.9 4.8 1.8 14.3 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.6 - 0.7 - - 0.6 4.1 4.9 5.7 4.2 6.3 11.2 12.7 16.0 22.3 28.8 28.1 31.5 4.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 1.1 1.5 2.0 4.0 1.8 1.2 8.8 5.7 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1.3 - - - - - - - - - 0.5 1.5 - 0.9 - - 2.9 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.6 - 0.6 0.6 1.6 1.6 2.6 15.2 24.7 34.8 45.7 50.9 94.6 3.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 0.7 0.7 0.6 1.2 2.3 1.2 2.4 2.3 2.1 11.1 21.5 38.6 57.4 74.0 134.6 203.8 240.8 10.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 0.6 - - - - 0.5 1.0 2.0 0.7 2.7 - 5.3 5.7 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 0.7 - - - 1.7 0.6 0.6 1.1 0.5 5.8 7.7 19.1 23.3 26.7 58.9 63.2 80.3 4.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 - 1.8 2.4 1.8 11.5 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.6 - - - 0.6 1.1 0.5 4.6 5.9 15.3 17.8 27.6 42.2 51.6 2.2
  Leukemi C91-95 - - 0.7 0.6 0.6 - 0.6 1.2 0.6 0.5 3.2 6.1 8.8 15.3 19.6 30.0 72.0 65.9 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0.6 - - 0.5 - 0.5 1.3 1.8 7.2 14.1 20.1 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - 0.5 1.5 2.0 1.3 3.6 8.4 5.3 5.7 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - 0.7 0.9 1.2 - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.