Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 23.7 9.6 15.6 19.7 40.0 59.4 93.5 132.3 228.4 405.3 578.9 724.4 976.9 1222 1351 1585 1876 2227 263.5
Mun och svalg C00-14 - - 0.7 - 1.3 1.9 3.1 1.3 4.8 4.9 5.9 10.6 13.3 18.3 16.9 19.8 28.5 38.0 3.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - 0.5 1.1 - 0.9 1.8 2.9 2.6 5.9 9.2 0.3
  Tunga C02 - - - - 0.6 0.6 1.9 - 1.8 - 2.7 3.0 4.7 1.8 2.2 3.4 6.9 4.1 1.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 0.6 1.1 - 2.5 2.8 6.1 4.4 8.6 6.9 12.3 0.8
  Spottkörtel C07-08 - - 0.7 - 0.6 1.2 1.2 - - 1.1 - 1.0 2.4 2.4 1.5 1.7 3.9 11.3 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.3 2.4 2.2 2.1 4.0 2.4 6.1 5.9 3.4 4.9 1.0 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 0.7 - 0.7 1.9 1.3 3.1 3.7 12.3 23.8 32.2 58.2 80.5 139.0 204.2 276.1 376.1 464.0 587.3 37.3
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.2 1.6 1.1 4.0 4.7 5.5 8.8 10.3 10.8 25.7 1.2
  Magsäck C16 - - - - - - 0.6 2.6 0.6 3.3 5.3 11.6 9.0 23.2 31.7 30.1 40.3 61.6 3.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 2.2 0.5 0.5 3.3 3.0 4.4 7.7 6.9 8.2 0.6
  Tjocktarm C18 - - 0.7 1.2 0.6 1.2 1.2 6.5 8.3 14.7 15.5 25.7 47.4 63.4 91.3 143.7 156.3 161.2 12.6
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.6 0.6 0.6 1.3 5.9 4.9 19.8 15.1 30.8 38.4 41.2 62.0 71.8 84.2 7.1
  Anus C21 - - - - - - - - - - 1.1 0.5 2.4 2.4 0.7 0.9 2.9 3.1 0.3
  Lever C22 0.7 - - 0.6 - 0.6 - - 2.4 1.1 4.3 2.0 7.6 8.5 16.9 26.7 40.3 42.1 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - 0.6 - 1.2 1.6 1.6 5.0 10.4 14.6 22.8 22.4 31.5 46.2 2.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.6 0.6 1.3 3.6 2.7 8.5 14.6 20.9 42.1 56.7 68.0 91.4 124.2 6.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - 0.6 0.6 - 0.5 1.5 2.4 3.0 1.5 4.3 11.8 30.8 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.1 1.2 0.6 3.6 9.8 19.8 30.2 49.8 71.9 77.3 93.8 87.5 99.6 10.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - 0.6 - 0.6 1.1 - 0.5 0.9 1.2 1.5 0.9 1.0 4.1 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 2.1 1.5 - 0.6 1.5 1.7 1.0 1.0 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.1 0.6 0.6 3.0 8.2 17.6 28.2 48.4 68.9 74.4 86.9 81.6 89.3 10.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - 0.5 - - - 0.6 - 2.6 2.0 1.0 0.1
Ben C40-41 - - 1.4 1.2 - 1.2 - - - - 1.6 0.5 - 0.6 - 0.9 3.9 3.1 0.5
Hudmelanom C43 - - 0.7 1.2 3.8 9.9 13.1 10.4 20.2 25.1 22.4 20.6 27.0 51.2 42.0 66.3 64.9 85.2 12.2
Hud, ej-melanom C44 0.7 - - - 3.8 0.6 1.2 0.6 2.4 3.8 5.9 10.6 20.9 37.2 64.8 120.5 202.5 406.6 9.1
Mesoteliom C45 - - - 0.6 - - - 0.6 - 1.1 0.5 - 0.5 2.4 0.7 2.6 1.0 1.0 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 0.5 - - 0.7 - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 0.7 - 0.7 1.9 - 0.6 - 0.6 0.6 3.3 1.1 6.0 5.2 7.3 7.4 16.4 11.8 7.2 1.8
Bröst C50 - - - - 0.6 7.4 23.1 47.3 93.4 221.4 297.5 343.8 430.3 439.4 369.6 350.3 328.3 332.6 97.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 0.7 0.7 1.4 0.6 8.2 7.4 13.7 24.0 31.5 30.0 63.0 94.1 108.6 157.2 194.4 189.4 185.8 188.9 31.2
  Livmoderhals C53 - - 1.4 - 5.1 3.7 8.7 14.9 15.5 5.5 7.5 5.0 3.3 4.3 10.3 10.3 5.9 7.2 4.7
  Livmoderkropp C54 - - - - 0.6 0.6 1.9 3.2 7.1 13.1 31.0 51.3 64.0 96.3 113.4 117.9 107.2 83.2 15.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - 0.5 - - - 0.9 - 5.1 0.1
  Äggstock C56 - 0.7 - 0.6 1.9 2.5 3.1 5.2 7.7 9.3 19.2 25.7 30.8 42.7 45.6 37.9 45.2 52.4 8.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.7 - - - 0.6 0.6 - 0.6 1.2 2.2 5.3 11.6 10.4 14.0 25.0 22.4 27.5 41.1 3.1
Urinorgan C64-68 0.7 0.7 0.7 1.2 1.3 0.6 0.6 2.6 1.8 8.2 12.8 24.2 40.3 59.1 72.1 93.0 115.0 100.6 9.7
  Njure C64 0.7 0.7 0.7 1.2 1.3 0.6 0.6 0.6 1.8 7.6 8.0 14.6 28.0 37.2 43.4 57.7 61.9 51.3 6.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 1.9 - 0.5 4.8 9.6 12.3 21.9 28.7 35.3 53.1 49.3 3.4
Öga C69 0.7 - - - - - - - - 0.5 - 1.0 1.4 - 0.7 1.7 2.0 1.0 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.1 4.8 3.4 2.5 2.5 9.3 13.7 8.4 10.1 19.1 28.8 30.2 35.6 39.6 42.7 38.7 46.2 33.9 12.7
Sköldkörtel C73 - - 2.7 2.5 6.3 8.0 10.0 13.0 18.4 20.2 19.8 18.1 16.6 15.2 16.2 12.0 11.8 11.3 8.7
Andra endokrina körtlar C74-75 2.7 - - - - - 0.6 - 0.6 - - - 1.4 1.2 1.5 1.7 1.0 - 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.7 0.7 - - 0.6 0.6 0.6 1.3 4.8 3.8 3.7 11.6 13.8 28.0 44.2 50.8 92.4 123.2 5.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.2 2.8 3.4 6.2 10.2 5.6 8.7 9.1 12.5 21.8 37.9 41.8 73.1 89.0 123.7 150.6 229.1 207.4 22.1
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.4 4.3 8.2 3.7 4.4 1.9 0.6 2.7 2.1 - 1.9 1.2 4.4 1.7 2.9 2.1 2.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.4 - 0.7 1.2 0.6 1.9 3.7 3.9 7.1 9.8 22.4 21.1 39.9 46.9 54.5 62.0 98.3 76.0 9.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - 0.5 1.0 - 0.6 0.7 4.3 2.0 3.1 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.6 1.6 3.2 5.5 10.4 9.8 15.5 25.8 42.3 32.9 2.2
  Leukemi C91-95 8.8 2.8 1.4 0.6 1.3 - 0.6 3.2 3.0 6.5 6.4 11.6 14.2 21.9 28.0 34.4 41.3 45.2 5.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 0.6 - 0.5 - 0.9 3.0 9.6 7.7 13.8 26.7 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 0.6 1.1 2.7 2.5 5.7 5.5 11.0 14.6 28.5 21.6 1.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 3.1 - 10.1 16.9 41.7 31.7 43.2 43.9 25.0 9.5 7.9 10.3 8.9
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 6.2 82.5 175.7 157.2 116.1 77.9 50.7 32.6 23.2 10.4 3.0 5.2 4.3 3.9 1.0 48.6
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.7 0.7 - 1.2 2.5 5.6 5.0 9.1 4.8 5.5 9.6 12.6 12.8 6.7 9.6 5.2 7.9 8.2 4.4
  Basaliom i hud 0.7 - 1.4 1.2 3.8 5.0 13.1 25.3 44.6 60.0 91.9 142.5 219.7 359.0 435.8 605.1 676.3 810.1 61.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.