Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4.1 1.4 2.7 1.9 1.9 6.8 10.6 15.6 33.3 61.1 112.2 172.7 265.7 398.6 547.0 740.2 1033 1388 74.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 0.6 0.6 1.1 1.6 4.0 2.8 5.5 5.9 9.5 13.8 17.5 1.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 2.1 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 0.6 0.5 1.1 2.0 0.9 0.6 2.2 0.9 3.9 3.1 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.5 - 0.5 1.4 2.4 1.5 5.2 4.9 9.2 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 0.6 0.7 1.7 2.9 2.1 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.6 - - 0.5 1.5 0.5 1.8 1.5 1.7 - 1.0 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 0.6 - 0.6 1.2 4.5 5.9 16.4 29.9 44.8 81.1 109.7 159.0 226.4 348.0 538.0 21.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.6 1.1 1.1 4.0 5.2 4.9 5.9 10.3 13.8 24.6 1.1
  Magsäck C16 - - - - - - 0.6 1.3 0.6 1.6 4.8 7.0 8.1 17.1 22.1 25.8 29.5 66.7 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 1.4 1.2 6.6 5.2 7.9 5.1 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 0.6 6.0 5.9 10.1 14.7 18.3 36.8 47.3 89.5 125.3 4.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 1.3 1.8 1.6 6.4 5.5 11.4 11.0 10.3 26.7 34.4 64.7 2.6
  Anus C21 - - - - - - - - - 0.5 0.5 1.5 0.9 - - 0.9 2.0 4.1 0.2
  Lever C22 - - - 0.6 - 0.6 - - 0.6 1.1 2.7 2.5 7.1 5.5 12.5 25.0 39.3 40.0 1.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - 0.6 - - 1.1 1.6 2.5 8.1 14.0 12.5 18.9 33.4 47.2 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 1.3 1.8 3.3 6.4 10.1 21.8 35.4 50.8 63.7 87.5 130.4 5.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - 0.6 - - 0.5 1.5 2.4 2.4 1.5 2.6 10.8 29.8 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - 1.2 - 0.6 1.8 5.5 14.4 22.7 40.3 61.6 61.8 83.5 76.7 96.5 8.6
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 0.5 - - 0.6 0.7 - 1.0 2.1 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 0.5 1.8 - 1.7 1.0 - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 1.2 - 0.6 1.8 4.9 13.4 22.7 38.4 58.5 61.1 77.5 70.8 90.3 8.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - 0.5 - - 0.9 - - 2.6 2.0 1.0 0.1
Ben C40-41 - - 0.7 - - - - - - - - - - - - - 1.0 3.1 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 0.6 2.2 1.1 1.5 2.8 6.1 5.9 9.5 15.7 20.5 1.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 1.2 0.7 0.9 4.9 19.5 0.2
Mesoteliom C45 - - - - 0.6 - - - - - - - 0.5 1.8 1.5 0.9 2.9 1.0 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - 0.7 - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - 0.7 1.2 0.6 - - 0.6 0.6 1.1 0.5 1.5 3.3 3.0 5.9 5.2 6.9 7.2 0.9
Bröst C50 - - - - - 0.6 4.4 6.5 10.1 18.5 35.2 37.3 56.0 69.5 73.6 110.2 123.9 149.9 13.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 1.2 0.6 0.6 8.3 3.8 16.6 29.7 27.5 55.5 92.0 98.1 103.2 139.6 9.7
  Livmoderhals C53 - - - - - 0.6 0.6 - 3.6 0.5 1.1 3.0 0.5 4.9 5.9 6.0 5.9 9.2 0.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - 0.6 1.2 1.1 4.8 7.0 6.6 15.8 25.0 41.3 46.2 38.0 2.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - 0.6 - - - 5.1 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 3.6 1.6 8.5 14.1 18.0 29.9 52.3 39.6 37.4 52.4 4.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 0.6 - - - 0.5 2.1 5.5 2.4 4.3 8.8 11.2 13.8 34.9 1.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 1.1 4.5 7.1 21.3 25.0 32.7 72.7 77.0 2.7
  Njure C64 - - - - - - - - - - 1.1 2.0 7.1 17.7 17.7 21.5 42.3 43.1 1.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 2.5 - 3.7 7.4 11.2 30.5 33.9 0.8
Öga C69 - - - - - - - - 0.6 0.5 - - 1.9 1.2 - 1.7 2.9 2.1 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.0 - 0.7 - - 1.9 1.9 1.9 3.0 8.2 4.8 7.6 12.3 14.0 18.4 24.1 39.3 25.7 3.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 1.1 2.0 0.9 1.2 4.4 6.9 2.9 11.3 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 0.6 - 0.6 - - - 0.9 0.6 0.7 2.6 - 1.0 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - 0.7 - - 0.6 0.6 - - - 0.5 2.7 4.5 8.1 12.2 30.2 43.9 78.6 119.1 3.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 2.0 0.7 0.7 - - 0.6 1.9 - 1.2 3.3 3.2 12.1 19.5 34.1 61.1 84.3 139.6 159.1 6.8
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 0.6 0.6 - - - - - 0.5 - 0.7 0.9 - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 1.2 - - 1.1 0.5 6.5 8.5 11.0 27.2 31.8 56.0 60.6 2.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 0.9 - - 1.7 2.9 2.1 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 1.1 0.5 3.0 3.8 9.1 16.2 19.8 37.4 25.7 1.5
  Leukemi C91-95 2.0 0.7 0.7 - - - - - 0.6 1.1 1.1 2.5 4.7 11.0 14.7 22.4 27.5 42.1 2.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 0.5 - 0.5 1.2 1.5 2.6 7.9 15.4 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 0.6 - 0.5 - 0.5 1.8 0.7 5.2 7.9 13.3 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 0.5 0.9 - - 0.9 - 1.0 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 0.5 1.8 - - 2.9 2.1 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.