Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3437 91.8 2.6 2.6 0.8 2.2
Mun och svalg C00-14 73 95.9 1.6 0.8 1.1 0.5
  Läpp C00 10 100.0 - - - -
  Tunga C02 14 98.5 1.5 - - -
  Annan muncancer C03-06 16 97.5 - - 2.5 -
  Spottkörtel C07-08 7 86.5 8.1 2.7 - 2.7
  Svalg C01,C09-14 25 94.5 1.6 1.6 1.6 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 684 89.5 1.6 4.6 1.4 3.0
  Matstrupe C15 42 91.5 0.9 1.4 0.9 5.2
  Magsäck C16 77 96.4 1.0 0.8 0.8 1.0
  Tunntarm C17 14 95.7 - - 2.9 1.4
  Tjocktarm C18 195 97.6 - 0.6 0.5 1.2
  Ändtarm C19-20 148 97.2 - 0.8 0.8 1.2
  Anus C21 5 100.0 - - - -
  Lever C22 64 82.3 1.9 9.6 2.2 4.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 24 73.3 5.0 11.7 2.5 7.5
  Bukspottkörtel C25 103 66.4 6.4 16.9 3.5 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 11 66.1 3.6 12.5 5.4 12.5
Andningsorgan C30-39 357 74.2 10.9 9.0 1.7 4.3
  Näsa, bihåla C30-31 4 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 23 98.3 - - 0.9 0.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 327 72.4 11.8 9.7 1.8 4.3
  Mediastinum C38 2 70.0 10.0 20.0 - -
Ben C40-41 5 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 146 99.9 0.1 - - -
Hud, ej-melanom C44 184 99.7 0.2 - - 0.1
Mesoteliom C45 12 98.3 - - - 1.7
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 20 95.0 - 3.0 - 2.0
Bröst C50 7 97.0 - - - 3.0
Manliga könsorgan C60-63 1184 99.7 - 0.0 0.1 0.2
  Prostata C61 1150 99.7 - 0.0 0.1 0.2
  Testikel C62 26 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 298 94.2 1.2 2.2 0.9 1.6
  Njure C64 106 91.7 0.4 4.2 0.9 2.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 192 95.5 1.7 1.0 0.8 0.9
Öga C69 3 62.5 6.3 18.8 6.3 6.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 82 87.5 - 6.4 0.5 5.6
Sköldkörtel C73 25 96.0 4.0 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 4 84.2 - 5.3 - 10.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 64 67.4 6.6 14.4 3.8 7.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 292 80.5 9.5 1.3 1.0 7.8
  Hodgkin lymfom C81 22 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 127 99.1 0.5 - - 0.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 65.2 21.7 - 8.7 4.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 37 57.1 13.0 9.8 2.7 17.4
  Leukemi C91-95 71 68.7 21.7 0.3 1.4 7.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 12 31.1 18.0 - 1.6 49.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 18 57.6 20.7 - 1.1 20.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 787 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.