Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3217 90.3 2.4 3.3 1.0 2.9
Mun och svalg C00-14 46 93.5 2.2 0.9 1.3 2.2
  Läpp C00 6 96.7 - - 3.3 -
  Tunga C02 10 98.0 - - 2.0 -
  Annan muncancer C03-06 12 93.2 - 1.7 - 5.1
  Spottkörtel C07-08 8 81.6 7.9 2.6 2.6 5.3
  Svalg C01,C09-14 11 96.4 3.6 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 578 82.3 1.9 8.9 2.4 4.5
  Matstrupe C15 19 90.4 - 5.3 3.2 1.1
  Magsäck C16 56 93.6 0.7 2.5 0.7 2.5
  Tunntarm C17 10 89.6 - 6.3 2.1 2.1
  Tjocktarm C18 190 94.7 - 2.5 1.1 1.7
  Ändtarm C19-20 100 96.0 - 0.8 1.4 1.8
  Anus C21 4 85.0 5.0 - 10.0 -
  Lever C22 37 71.7 1.6 18.7 4.8 3.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 40 65.8 4.0 17.6 2.0 10.6
  Bukspottkörtel C25 109 54.7 7.4 23.9 4.2 9.8
  Andra matsmältningsorgan C26 13 41.5 1.5 21.5 12.3 23.1
Andningsorgan C30-39 150 75.5 10.9 8.5 0.8 4.3
  Näsa, bihåla C30-31 3 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 141 75.7 11.5 8.1 0.7 4.0
  Mediastinum C38 2 37.5 - 62.5 - -
Ben C40-41 4 94.7 - 5.3 - -
Hudmelanom C43 130 99.8 - - - 0.2
Hud, ej-melanom C44 198 99.6 0.1 0.1 - 0.2
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 20 98.0 - - - 2.0
Bröst C50 1024 99.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 369 95.6 1.6 0.9 0.5 1.4
  Livmoderhals C53 33 97.6 0.6 0.6 1.2 -
  Livmoderkropp C54 196 99.7 - 0.1 - 0.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 57.1 - 14.3 - 28.6
  Äggstock C56 95 88.9 5.0 2.5 0.8 2.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 43 91.7 2.3 0.9 1.4 3.7
Urinorgan C64-68 141 89.1 0.8 4.2 1.3 4.5
  Njure C64 86 86.0 - 6.0 1.4 6.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 55 93.8 2.2 1.4 1.1 1.4
Öga C69 3 53.8 7.7 23.1 15.4 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 114 84.5 - 8.8 1.1 5.6
Sköldkörtel C73 65 96.6 3.1 - - 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 3 93.8 - - - 6.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 92 53.5 12.6 17.6 5.0 11.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 276 76.4 9.7 2.0 1.6 10.3
  Hodgkin lymfom C81 13 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 123 99.2 - 0.2 0.2 0.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 3 73.3 6.7 - - 20.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 37 51.9 8.1 11.9 5.4 22.7
  Leukemi C91-95 62 61.9 22.9 0.6 2.3 12.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 14 22.5 31.0 2.8 2.8 40.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 23 53.4 21.6 - 1.7 23.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 84 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 246 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 35 98.8 - 0.6 - 0.6
  Basaliom i hud 909 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.