Prostata 1180 33.0 95.4
Lunga, luftstrupe 348 9.7 27.8
Urinblåsa och urinvägar3 195 5.5 15.4
Tjocktarm 193 5.4 15.8
Hud, ej-melanom2 191 5.3 13.2
Hudmelanom 165 4.6 14.9
Ändtarm 144 4.0 11.5
Non-Hodgkin lymfom 129 3.6 13.0
Njure 118 3.3 11.0
Bukspottkörtel 97 2.7 8.2
Alla cancerformer2 3575 100.0 306.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.