Lunga, luftstrupe 298 22.4 23.1
Prostata 175 13.1 11.8
Bukspottkörtel 100 7.5 8.2
Tjocktarm 74 5.6 5.9
Magsäck 64 4.8 5.1
Ändtarm 57 4.3 4.5
Urinblåsa och urinvägar3 56 4.2 4.0
Lever 50 3.8 3.7
Njure 48 3.6 4.0
Non-Hodgkin lymfom 45 3.4 3.6
Alla cancerformer2 1333 100.0 103.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.