Bröst 1042 31.0 94.3
Hud, ej-melanom2 231 6.9 9.8
Livmoderkropp 194 5.8 14.1
Tjocktarm 183 5.4 11.5
Hudmelanom 154 4.6 14.5
Lunga, luftstrupe 151 4.5 9.4
Bukspottkörtel 118 3.5 6.4
Non-Hodgkin lymfom 117 3.5 8.7
Hjärna, centrala nervsystemet 109 3.2 12.5
Njure 98 2.9 6.3
Alla cancerformer2 3365 100.0 266.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.