Bröst 188 15.2 13.4
Lunga, luftstrupe 135 10.9 9.2
Bukspottkörtel 108 8.8 5.7
Tjocktarm 83 6.7 4.5
Äggstock 56 4.5 3.8
Non-Hodgkin lymfom 56 4.5 2.7
Magsäck 53 4.3 3.0
Ändtarm 46 3.7 3.4
Livmoderkropp 44 3.6 2.2
Hjärna, centrala nervsystemet 44 3.6 3.8
Alla cancerformer2 1233 100.0 74.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.