Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3437 34.0 3.1 4.3 22.0 4.5 4.3 27.7
Mun och svalg C00-14 73 22.8 1.1 26.6 22.0 1.4 6.6 19.5
  Läpp C00 10 65.4 - 3.8 - - 1.9 28.8
  Tunga C02 14 25.0 1.5 29.4 22.1 - 8.8 13.2
  Annan muncancer C03-06 16 20.0 1.3 22.5 23.8 3.8 6.3 22.5
  Spottkörtel C07-08 7 16.2 2.7 8.1 24.3 2.7 13.5 32.4
  Svalg C01,C09-14 25 7.9 0.8 42.5 29.1 0.8 5.5 13.4
Matsmältningsorgan C15-26 684 13.5 5.9 10.4 27.6 8.0 8.3 26.2
  Matstrupe C15 42 7.5 0.5 6.1 31.6 2.4 9.0 42.9
  Magsäck C16 77 12.2 0.8 5.7 32.8 7.0 13.3 28.1
  Tunntarm C17 14 10.0 - 15.7 32.9 5.7 11.4 24.3
  Tjocktarm C18 195 15.2 11.2 14.4 20.9 9.6 5.6 23.1
  Ändtarm C19-20 148 19.2 11.4 18.4 20.3 8.8 3.5 18.3
  Anus C21 5 23.1 3.8 11.5 11.5 7.7 11.5 30.8
  Lever C22 64 18.0 - 2.2 19.6 3.7 10.2 46.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 24 10.8 2.5 5.0 31.7 8.3 15.8 25.8
  Bukspottkörtel C25 103 5.0 0.4 3.3 47.2 8.9 12.2 22.9
  Andra matsmältningsorgan C26 11 - - - 48.2 16.1 10.7 25.0
Andningsorgan C30-39 357 12.0 1.3 7.6 38.6 8.4 7.8 24.2
  Näsa, bihåla C30-31 4 5.3 5.3 10.5 26.3 - 15.8 36.8
  Struphuvud C32 23 42.2 7.8 6.0 24.1 0.9 6.0 12.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 327 9.9 0.8 7.7 40.1 9.1 7.7 24.7
  Mediastinum C38 2 20.0 - - 20.0 - 30.0 30.0
Ben C40-41 5 44.0 - - 12.0 8.0 - 36.0
Hudmelanom C43 146 35.2 0.7 8.2 4.9 1.0 6.6 43.4
Hud, ej-melanom C44 184 48.8 - 0.3 0.4 0.1 0.7 49.7
Mesoteliom C45 12 13.3 - 3.3 28.3 3.3 11.7 40.0
Autonoma nervsystemet C47 1 - - - 33.3 - 33.3 33.3
Bindvävnad C48-49 20 37.0 1.0 - 13.0 6.0 10.0 33.0
Bröst C50 7 21.2 3.0 45.5 12.1 - 9.1 9.1
Manliga könsorgan C60-63 1184 50.5 3.9 0.4 13.6 1.5 0.7 29.5
  Prostata C61 1150 50.5 3.9 0.3 13.7 1.5 0.6 29.5
  Testikel C62 26 53.8 - 5.4 6.2 2.3 1.5 30.8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 35.1 5.4 10.8 13.5 - 8.1 27.0
Urinorgan C64-68 298 51.5 4.4 1.7 13.4 3.2 3.0 22.8
  Njure C64 106 34.4 8.1 0.8 23.8 6.0 2.8 24.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 192 61.0 2.3 2.3 7.6 1.6 3.0 22.2
Öga C69 3 43.8 6.3 - 31.3 6.3 - 12.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 82 98.3 - - - - - 1.7
Sköldkörtel C73 25 43.5 1.6 8.1 9.7 3.2 9.7 24.2
Andra endokrina körtlar C74-75 4 52.6 - - 21.1 - - 26.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 64 - 0.3 1.6 38.9 22.3 23.2 13.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 292 6.7 - 0.5 58.2 8.4 2.7 23.4
  Hodgkin lymfom C81 22 6.4 - 0.9 29.1 2.7 2.7 58.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 127 14.1 - 1.1 36.5 2.5 5.2 40.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 - - - 78.3 4.3 - 17.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 37 1.1 - - 75.5 14.1 2.2 7.1
  Leukemi C91-95 71 - - - 87.9 11.8 - 0.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 12 - - - 70.5 27.9 - 1.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 18 - - - 80.4 18.5 - 1.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 787 99.9 - - - - 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.