Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3217 36.3 1.6 13.4 18.9 4.1 5.9 19.8
Mun och svalg C00-14 46 34.9 3.9 15.1 14.2 0.9 8.6 22.4
  Läpp C00 6 66.7 - - - - - 33.3
  Tunga C02 10 36.0 6.0 12.0 18.0 - 12.0 16.0
  Annan muncancer C03-06 12 28.8 3.4 10.2 20.3 - 8.5 28.8
  Spottkörtel C07-08 8 34.2 7.9 7.9 13.2 2.6 10.5 23.7
  Svalg C01,C09-14 11 23.6 1.8 36.4 12.7 1.8 9.1 14.5
Matsmältningsorgan C15-26 578 11.7 5.3 9.2 28.3 7.9 10.3 27.1
  Matstrupe C15 19 8.5 - 6.4 36.2 3.2 5.3 40.4
  Magsäck C16 56 8.5 - 7.1 35.9 6.4 10.0 32.0
  Tunntarm C17 10 8.3 4.2 14.6 20.8 8.3 12.5 31.3
  Tjocktarm C18 190 13.6 9.6 14.2 23.2 8.2 8.2 23.1
  Ändtarm C19-20 100 18.7 10.0 14.7 20.5 8.0 6.6 21.5
  Anus C21 4 25.0 10.0 10.0 5.0 - 20.0 30.0
  Lever C22 37 17.6 2.1 1.1 23.5 4.3 12.8 38.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 40 9.5 1.0 4.0 30.7 8.5 16.6 29.6
  Bukspottkörtel C25 109 4.1 0.6 2.4 41.8 10.3 12.7 28.2
  Andra matsmältningsorgan C26 13 1.5 - - 27.7 7.7 26.2 36.9
Andningsorgan C30-39 150 10.1 1.1 5.9 38.2 10.0 9.0 25.8
  Näsa, bihåla C30-31 3 29.4 5.9 - 41.2 - - 23.5
  Struphuvud C32 3 50.0 - - 28.6 7.1 - 14.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 141 9.1 1.0 6.3 38.4 10.5 9.0 25.7
  Mediastinum C38 2 - - - 62.5 - 12.5 25.0
Ben C40-41 4 15.8 - - 15.8 - 5.3 63.2
Hudmelanom C43 130 40.8 0.5 6.3 3.4 0.6 5.2 43.1
Hud, ej-melanom C44 198 44.0 0.1 0.4 0.6 - 0.6 54.3
Mesoteliom C45 3 6.3 6.3 - 31.3 - 12.5 43.8
Autonoma nervsystemet C47 0 50.0 - - 50.0 - - -
Bindvävnad C48-49 20 21.2 1.0 - 30.3 4.0 10.1 33.3
Bröst C50 1024 51.7 0.2 32.1 3.8 0.9 3.9 7.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 369 47.0 1.8 3.5 25.6 2.6 7.4 12.1
  Livmoderhals C53 33 51.8 1.2 4.8 23.5 1.2 2.4 15.1
  Livmoderkropp C54 196 63.8 0.9 2.3 14.6 1.5 4.4 12.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 14.3 - - - - 42.9 42.9
  Äggstock C56 95 18.0 3.8 2.1 50.7 5.0 12.6 7.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 43 32.4 2.3 11.1 22.2 3.2 12.0 16.7
Urinorgan C64-68 141 39.9 4.8 1.7 18.0 7.2 4.7 23.7
  Njure C64 86 33.5 6.3 1.2 22.1 8.8 4.9 23.3
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 55 50.0 2.5 2.5 11.6 4.7 4.3 24.3
Öga C69 3 46.2 - - 15.4 7.7 7.7 23.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 114 98.4 - - 0.9 - 0.2 0.5
Sköldkörtel C73 65 48.0 1.5 6.4 8.6 0.9 4.6 30.0
Andra endokrina körtlar C74-75 3 37.5 - - 18.8 12.5 - 31.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 92 - - 0.9 45.4 17.6 19.3 16.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 276 6.4 0.2 0.8 57.0 8.8 2.8 23.8
  Hodgkin lymfom C81 13 4.5 - 4.5 23.9 1.5 4.5 61.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 123 13.3 0.5 1.3 31.3 3.9 5.7 44.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 3 6.7 - - 86.7 6.7 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 37 1.6 - - 73.5 16.8 0.5 7.6
  Leukemi C91-95 62 - - - 86.5 12.9 - 0.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 14 - - - 81.7 18.3 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 23 - - - 88.8 10.3 - 0.9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 84 97.9 - 0.7 - - 0.2 1.2
  Förstadier till cancer i livmoderhals 246 99.9 - - - - - 0.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 35 89.0 0.6 - 1.7 - 2.9 5.8
  Basaliom i hud 909 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.