Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2866 11245 18401 25930
Mun och svalg C00-14 58 221 366 599
  Läpp C00 6 39 79 182
  Tunga C02 8 41 63 92
  Annan muncancer C03-06 13 47 75 108
  Spottkörtel C07-08 10 24 43 72
  Svalg C01,C09-14 21 70 106 145
Matsmältningsorgan C15-26 459 1533 2244 3141
  Matstrupe C15 31 54 67 77
  Magsäck C16 43 119 177 321
  Tunntarm C17 8 39 63 96
  Tjocktarm C18 155 643 959 1363
  Ändtarm C19-20 122 479 736 1009
  Anus C21 7 13 18 21
  Lever C22 38 76 93 103
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 16 36 43 50
  Bukspottkörtel C25 33 67 81 94
  Andra matsmältningsorgan C26 6 7 7 7
Andningsorgan C30-39 182 425 575 769
  Näsa, bihåla C30-31 2 12 16 30
  Struphuvud C32 15 78 127 199
  Lunga, luftstrupe C33-34 163 331 426 525
  Mediastinum C38 1 3 4 10
Ben C40-41 4 19 25 84
Hudmelanom C43 159 625 939 1443
Hud, ej-melanom C44 177 722 1055 1394
Mesoteliom C45 8 16 20 21
Autonoma nervsystemet C47 1 2 5 23
Bindvävnad C48-49 17 66 125 227
Bröst C50 8 24 34 47
Manliga könsorgan C60-63 1174 5209 9273 12132
  Prostata C61 1138 5055 8991 11565
  Testikel C62 31 125 232 498
  Andra manliga könsorgan C60,C63 5 29 50 69
Urinorgan C64-68 259 1040 1604 2365
  Njure C64 92 346 542 845
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 167 694 1062 1520
Öga C69 2 10 27 83
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 67 248 451 935
Sköldkörtel C73 25 103 165 340
Andra endokrina körtlar C74-75 3 10 12 36
Annan eller ospecifierad C76,C80 42 89 111 141
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 221 883 1370 2150
  Hodgkin lymfom C81 23 95 160 374
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 111 437 687 1010
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 16 26 28
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 12 68 90 114
  Leukemi C91-95 49 198 320 528
  Myelodysplastiska syndrom D46 5 15 17 18
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 17 54 70 78
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 855 3571 5690 8596
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.